Wyremontowano Kościół ewangelicki w Drożyskach Wielkich

Kościół ewangelicki w Drożyskach Wielkich (pow. złotowski, gm. Zakrzewo) to kolejny obiekt, przy którym udało się przeprowadzić w tym roku prace. Wzniesiony w latach 1907-1908 według projektu z pracowni Oskara Hossfelda w Berlinie jest ważnym elementem w krajobrazie kulturowym Drożysk – stanowi dominantę architektoniczną i wysokościową wsi. Jest również przykładem wiejskiej świątyni ewangelickiej charakterystycznej dla północno-zachodniej Polski przełomu XIX/XX wieku, wzniesionej z użyciem form nawiązujących do gotyku.

Po II wojnie światowej kościół w Drożyskach Wielkich pełnił funkcje magazynowe oraz gospodarcze i jednocześnie ulegał postępującej dewastacji, m.in. zawaliła się jego drewniana wieża, w ścianach wybito nowe okna, a w południowej elewacji duże drzwi. Obecnie właścicielem obiektu jest Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie. Kościół jest nieużytkowany, a jego stan był na tyle zły, że Delegatura WUOZ w Pile wydała nakaz przeprowadzenia prac zabezpieczających konstrukcję dachową wraz z uzupełnieniem pokrycia dachowego oraz prace przy drewnianym stropie i ścianach z widocznymi spękaniami. W ramach tegorocznych prac wymieniono zniszczone elementy konstrukcji dachu, odbudowano konstrukcję dolnej części wieży i więźby dachowej, wykonano membranę dachową i ołatowanie (przygotowanie pod położenie dachówki), usunięto nadproża i zamurowania bramy i okna, zamurowanie otworów ścian bocznych, wykonano wzmocnienie nadproża łukowego oraz rozebrano zdegradowane deskowanie stropu pozornego, a także rozebrano elementy konstrukcji betonowych niezbrojonych posadzki i uformowano podkład betonowy.

Działania, których realizacji podjęła się Parafia w Zakrzewie, były współfinansowane ze środków finansowych będących w dyspozycji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zatwierdzony przez Delegaturę w Pile projekt budowlany zakłada również odbudowę wieży z kompleksowym remontem więźby dachowej i dachu, a także przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji i rewaloryzację wnętrz to wszystko jeszcze przed nami.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

wyremontowano_kosciol

wyremontowano_kosciol_02 wyremontowano_kosciol_03 wyremontowano_kosciol_04 wyremontowano_kosciol_05 wyremontowano_kosciol_06 wyremontowano_kosciol_07 wyremontowano_kosciol_08 wyremontowano_kosciol_09 wyremontowano_kosciol_10 wyremontowano_kosciol_11