Wyremontujemy most na DK10 w Pile

wyremontujemy_most

Podpisaliśmy umowę na rozbudowę mostu przez rzekę Gwda w ciągu DK10 w Pile. Planowany termin zakończenia prac to koniec maja 2023 r.

Zakres prac

Plac budowy zostanie przekazany w najbliższych dniach. Zadanie w pierwszej kolejności polegać będzie na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień dla mostu tymczasowego. Następnie po skompletowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca wykona przeprawę tymczasową w celu przełożenia ruch pojazdów i pieszych na czas robót zasadniczych. Prace budowlane skoncentrują się na rozbiórce starego, istniejącego mostu i budowie nowego.

Zaprojektowano obiekt trójprzęsłowy w formie żelbetowej płyty pomostowej zespolonej ze sprężonymi, prefabrykowanymi dźwigarami głównymi typu „T”. Na nowym moście zlokalizowana będzie jezdnia, chodnik oraz ścieżka pieszo – rowerowa.
 
Umowa

Wykonawca Konsorcjum firm: PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz – Lider Konsorcjum oraz DROMOSTTOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.- Partner Konsorcjum, ma 22 miesiące na realizację od dnia podpisania umowy.

Umowa opiewa na kwotę 12.162.648,66 zł brutto.

GDDKiA Poznań