Wyróżnienie dla Związku Gmin Krajny

Podczas kongresu ENVICON Związek Gmin Krajny w Złotowie otrzymał wyróżnienie w kategorii „Edukacja Ekologiczna” konkursu „Aktywni w Wielkopolsce”, w ramach konkursu o Puchar Recyklingu.

– W miniony piątek, 6 listopada br., podczas zebrania związku, miałem okazję przekazać tę nagrodę. Spotkanie z samorządowcami było doskonałą okazją do rozmowy na temat inwestycji, i to zarówno tych planowanych, jak i tych, które są w trakcie realizacji, bądź już zakończone. W ciągu ostatnich 5 lat w powiecie złotowskim zostało zrealizowanych mnóstwo inwestycji, w różnych obszarach, które zostały dofinansowane kwotą blisko 100 mln złotych, m. in. dzięki pomocy samorządu województwa – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Budżet samych tylko inwestycji drogowych, realizowanych w ramach WRPO 2014+, to ponad 67 mln złotych. Dofinansowane zostały również zadania z dziedziny edukacji, sportu (prawie 2 mln), turystyki (blisko 100 tys.), nowe żłobki, usługi społeczne, ochrona zabytków, a także 39 projektów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. – Oby subregion złotowski w dalszym ciągu tak pięknie się rozwijał – puentuje Jacek Bogusławski.

red

wyroznienie_dla_zwiazku1_01

wyroznienie_dla_zwiazku1_14 wyroznienie_dla_zwiazku1_02 wyroznienie_dla_zwiazku1_03 wyroznienie_dla_zwiazku1_04 wyroznienie_dla_zwiazku1_05 wyroznienie_dla_zwiazku1_06 wyroznienie_dla_zwiazku1_07 wyroznienie_dla_zwiazku1_08 wyroznienie_dla_zwiazku1_09 wyroznienie_dla_zwiazku1_10 wyroznienie_dla_zwiazku1_11 wyroznienie_dla_zwiazku1_12 wyroznienie_dla_zwiazku1_13