WYRZYSK. Gospodarowanie odpadami – informacja o numerze konta

gospodarowanie_odpadmi

Szanowni Mieszkańcy, do chwili kiedy Urząd Miejski w Wyrzysku nie dostarczy właścicielowi nieruchomości indywidualnego numeru konta bankowego do wpłaty należnej opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, ww . opłatę należy uiszczać na podany poniżej numer rachunku bankowego: 51 8937 0007 0000 1964 2000 0040.
 
W tytule przelewu proszę napisać:

„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości: imię i nazwisko
oraz adres nieruchomości, której dotyczy opłata”.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku opłatę należy wnosić z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

wyrzysk.pl