Wyrzysk. Profilaktyka jodowa

wyrzysk_profilaktyka

Szanowni Mieszkańcy! Urząd Miejski w Wyrzysku otrzymał już tabletki ze stabilnym jodem dla mieszkańców Gminy Wyrzysk. Ich dystrybucja rozpocznie się WYŁĄCZNIE w sytuacji wystąpienia zagrożenia, tj. skażenia radioaktywnym jodem. Aktualnie takie zagrożenie nie występuje!

Przypominamy, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są w pełnej gotowości.
Należy także podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Jednocześnie informuję, że opracowany został „Plan dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem Gminy Wyrzysk”, w którym wyznaczono punkty dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem.

W przypadku wystąpienia zagrożenia w godzinach funkcjonowania placówek oświatowych tabletki zostaną przekazane Dyrektorom placówek. Natomiast w sytuacji zagrożenia poza godzinami ich funkcjonowania preparaty przeznaczone dla dzieci szkolnych należy odebrać w wyznaczonych punktach, do których przypisane są rejony.
Jeśli takie zagrożenie wystąpi zostaną Państwo o tej sytuacji poinformowani.

Więcej informacji, broszurki informacyjne i lista punktów dystrybucji w zawarte są komunikacie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku pod adresem: https://www.wyrzysk.pl/444,10?tresc=5160

Urząd Miejski w Wyrzysku