Wysoka nagroda za najlepszą pracę dyplomową od Fundacji im. prof. dr hab. Kazimierza Pająka

Na to liczyć może student Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, który stworzy najciekawszą prace licencjacką, inżynierską lub magisterską. Możliwe jest to dzięki Fundacji imienia prof. dr. hab. Kazimierza Pająka – byłego Rektora PWSZ w Pile, której członkowie właśnie podpisali umowę z Uczelnią.

Rodzina Profesora Pająka – małżonka Irena oraz synowie – Krzysztof i Andrzej, w ten wyjątkowy sposób, chce wspierać wyróżniających się absolwentów oraz pozostawić trwały ślad i zachować pamięć o dokonaniach Profesora na rzecz pilskiej Uczelni.

– Wspieranie działań o charakterze edukacyjnym, naukowym i szkoleniowym, skierowanym do studentów uczelni wyższych to główny cel powstałej Fundacji – podkreślił Krzysztof Pająk. Prof. Kazimierz Pająk był otwarty na problemy studentów, nigdy nie odmówił pomocy, służył radą i doświadczeniem. Dlatego też, chcielibyśmy nagrodzić szczególnie wartościową pracę dyplomową, której rezultat może być wdrożony w gospodarce, przemyśle lub wykorzystany zostanie w procesie dydaktycznym w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Fundacja wspierać ma m.in. młode talenty studenckie, a wysokość nagrody może zachęcić przyszłych absolwentów do włożenia większego wysiłku w stworzenie wyjątkowej pracy dyplomowej. Na zwycięzcę czeka 5000 zł, dlatego też Władze Uczelni spodziewają się ciekawych i innowacyjnych efektów studenckich działań.

Jak wyglądać będzie to w praktyce? O nagrodę mogą ubiegać się studenci PUSS w Pile, którzy złożyli pracę dyplomową w bieżącym roku akademickim. Kandydatów do nagrody nominować będą promotorzy prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, a nominacje rozpatrywać będzie Kapituła Konkursowa. W jej skład wejdą zarówno przedstawiciele Fundacji, jaki i Kierownicy Katedr PUSS w Pile. Nagroda przekazana zostanie podczas uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów.

– Jest mi niezwykle miło, że Rodzina Profesora Kazimierza Pająka pragnie nagrodzić naszych studentów, którzy dzięki swoim kreatywnym pracom, mogą wspierać m.in. lokalny przemysł  – podkreślił Rektor dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS. – Jest to cenna idea i wspaniały sposób uczczenia pamięci o Profesorze, byłym Rektorze, wśród społeczności akademickiej naszej Uczelni.

Prof. dr hab. Kazimierz Pająk był współtwórcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile i jej Rektorem w kadencjach 2001-2005 i 2005-2009. Wykładał w Katedrze Ekonomii Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, kierował także Katedrą Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2009 roku był Honorowym Obywatelem Miasta Piły. Dzięki Jego zaangażowaniu na rzecz pilskiej uczelni udało się zrealizować inwestycje o wartości 24 mln zł, czego rezultatem było m.in. powstanie nowoczesnego campusu akademickiego przy ulicy Podchorążych, budowa hali sportowej, czy najnowocześniejszej biblioteki w regionie.

Aleksandra Fabiszak
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

wysoka_nagroda1_01

wysoka_nagroda1_04 wysoka_nagroda1_02 wysoka_nagroda1_03