WZLOT w przyszłość! – rusza Lokalna Organizacja Turystyczna

WZLOT w przyszłość! – rusza Lokalna Organizacja Turystyczna, która będzie budować i promować markę złotowszczyzny.

W czwartek, 19 sierpnia 2021 roku pięciu włodarzy z największych samorządów z powiatu złotowskiego podpisało List Intencyjny dotyczący powołania Lokalnej Organizacja Turystycznej o nazwie Wielkopolskie Zdroje – Lokalna Organizacja Turystyczna, w skrócie WZLOT. Organizacja ma pomóc w lepszym wykorzystaniu i wypromowaniu potencjału turystycznego regionu.

Złotowszczyzna wyróżnia się wyjątkowym bogactwem naturalnym i przyrodniczym, kultywuje unikalne dziedzictwo kulturowe Krajny, tworzy znakomitą przestrzeń do rekreacji i wypoczynku. Dlatego burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit wystąpił z inicjatywą powołania organizacji, która umożliwi utworzenie ponadlokalnego produktu turystycznego.

Do tego przedsięwzięcia chętnie przyłączyli się: burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk, burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela, wójt Gminy Zakrzewo Marek Buława oraz wójt Gminy Złotów Piotr Lach.

Wspólnie wypracowane cele i założenia doprowadziły do podpisania Listu Intencyjnego, w którym włodarze wyrażają wolę utworzenia lokalnej organizacji turystycznej i przystąpienia do tego stowarzyszenia w charakterze członków założycieli. W Liście Intencyjnym określono cele Stowarzyszenia:

o    „kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie,

o    działanie na rzecz rozwoju turystyki,

o    a także integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu.”

Burmistrzowie i wójtowie 5 gmin i miast dążą do stworzenia produktu turystycznego, który będzie kołem zamachowym dla rozwoju regionu. Turystyka to ważna gałąź gospodarki: to nowe inwestycje w zakresie bazy noclegowo-hotelowej, to infrastruktura sportowo-rekreacyjna, to w końcu nowe miejsca pracy i przedsiębiorstwa usługowe. Powiat złotowski ma wszelkie warunki do przyciągania spragnionych spokoju i wyjątkowego mikroklimatu turystów – teraz należy to tylko dobrze wypromować, a do tego potrzebne jest wspólne działanie całego regionu.

Nieprzypadkowe było też miejsce podpisania Listu Intencyjnego – włodarze spotkali się bowiem na pływającej platformie po Jeziorze Sławianowskim. Stworzona przez małżeństwo Państwa Agnieszki i Marcina Borzych barka na przystani w Buntowie, powstała w związku z ich wielkimi marzeniami skoncentrowanymi na rozwoju turystycznym ich miejscowości oraz prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej. Ta inicjatywa to świetny dowód i przykład celowości utworzenia WZLOT-u.

Wspólnymi działaniami można lepiej wykorzystywać potencjał turystyczny danego miejsca. Tworzona właśnie Lokalna Organizacja Turystyczna będzie miała za zadanie zrzeszać podmioty działające w branży turystycznej, dawać im impuls do bliższej współpracy i tworzyć gotową oraz kompleksową ofertę dla potencjalnego turysty. Włodarze 5 gmin i miast mają nadzieję, że w tych działaniach będą im towarzyszyć słowa Henry’ego Forda „Zebranie się razem to początek, trzymanie się razem to postęp, wspólna praca to sukces!”.

UM w Złotowie

wzlot_w_przyszlosc1_01

wzlot_w_przyszlosc1_04 wzlot_w_przyszlosc1_02 wzlot_w_przyszlosc1_03