Wzmocnienie kadry dowódczej

1 kwietnia 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, podczas uroczystej zmiany służby, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny mianował mł. kpt. Piotra Boruckiego na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Mł. kpt. mgr Piotr Borucki z dniem 25 sierpnia 1996 rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jako kadet, gdzie po jej ukończeniu pozostał i z dniem 1 czerwca 1998 r. rozpoczął  służbę stałą. Początkowo wykonywał obowiązki dowódcy zastępu w Wydziale Działań Ratowniczo – Gaśniczych. Z dniem 1 września 1999 r. został przeniesiony do Wydziału Pododdziałów Szkolnych, gdzie pełnił funkcję Oficera Dyżurnego Szkoły. Od dnia 15 października 2006 r. jako starszy instruktor realizował  zadania związane z kształceniem kadetów i podoficerów. Pracując zawodowo jednocześnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe: w 2012 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie ochrony środowiska.  Wielokrotnie brał udział w dużych akcjach ratowniczo – gaśniczych, m.in. podczas powodzi w 1997 r. i 2003 (pełnił służbę na odcinku zabezpieczenia przeciwpowodziowego w okolicach Kostrzyna nad Odrą oraz w zabezpieczeniu miasta Legnica).

Tekst: mł. kpt. Maciej Zwierzykowski.
Zdjęcia: archiwum JRG PSP

wzmocnienie_kadry01

wzmocnienie_kadry02 wzmocnienie_kadry03

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *