X edycja konkursu „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą” rozstrzygnięta!

Ogłoszone zostały wyniki X edycji konkursu „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą” organizowanego w ramach Samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. 7 lipca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację projektów. Wsparcie uzyskało 36 zadań na łączną kwotę niespełna 350 tys. zł.

Konkurs „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą” skierowany jest  do lokalnych organizacji pozarządowych działających w wielu małych miejscowościach, sołectwach wśród lokalnych społeczności. Organizacje w swoich działania integrują i aktywizują  mieszkańców przez realizację rozmaitych przedsięwzięć, czerpiąc z miejscowych tradycji i folkloru. W ramach konkursu organizacje mogły ubiegać się o pozyskanie dofinansowania na realizację niewielkich projektów inwestycyjnych, organizację imprez tematycznych, zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru oraz tradycji społeczności lokalnych, wydania materiałów promujących oraz organizacji warsztatów lub szkoleń. Ważnym aspektem podejmowanej aktywności przez wnioskodawców jest promocja walorów, tradycji  oraz dorobku kulturowego danej misiowości a także poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców.

– Konkurs „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą” jest dowodem, że wśród lokalnych społeczności dobrze funkcjonują i prężnie działają małe organizacje pozarządowe dbające o historię, tradycję i dziedzictwo kulturowe. Możliwość pozyskania środków na realizację rozmaitych projektów zachęca lokalne organizacje pozarządowe do kreatywnego aktywizowania mieszkańców oraz ich integracji. Wśród wszystkich zgłoszeń konkursowych dofinansowanie uzyskało 36 projektów, które pokazują pomysłowość wnioskodawców,  prezentują lokalny dorobek kulturowy oraz umożliwiają doposażenie miejscowej infrastruktury w niezbędny sprzed do dalszego funkcjonowania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego   przeznaczył na ten cel 350 tys. zł, które z pewnością zostaną efektywnie wykorzystane w realizowanych zadaniach. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach X edycji konkursu złożono 80 wniosków, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Po dokonaniu oceny zgłoszeń wytypowanych zostało 36 projektów do przyznania dofinansowania. Poziom pomocy finansowej w ramach konkursu wynosi maksymalnie 80% projektu, jednak nie więcej niż 10 tys. zł. Pula środków konkursowych wynosząca niespełna 350 tys. zł została w całości wykorzystana przez wnioskodawców.

B.Z.

sdr

edycja_konkursu_nasza_wies_02 edycja_konkursu_nasza_wies_03 edycja_konkursu_nasza_wies_04 edycja_konkursu_nasza_wies_05 edycja_konkursu_nasza_wies_06 edycja_konkursu_nasza_wies_07