XIII sesja Rady Powiatu w Pile

9 października br. odbyła się XIII sesja Rady Powiatu w Pile.

Podczas sesji radni zapoznali się m.in. z wynikami ostatniej sesji egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego, przyjęli informację nt. stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, informację nt. przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz informację o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Rada jednogłośnie podjęła zaproponowane przez Zarząd Powiatu w Pile uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień starosty pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, a także przystąpienia powiatu pilskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego. Rada jednogłośnie zaakceptowała również propozycje Zarządu Powiatu w Pile, udzielenia pomocy finansowej gminie Kaczory na remont drogi Morzewo-Rzadkowo i gminie Wyrzysk na realizację remontu drogi w miejscowości Bąkowo. Ponadto radni zapoznali się z informacjami wojewody wielkopolskiego, przewodniczącego Rady Powiatu w Pile, starosty pilskiego i Urzędu Skarbowego o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

Podczas sesji przewodniczący Rady Powiatu w Pile Kazimierz Wasiak oraz starosta pilski Franciszek Tamas wręczyli listy gratulacyjne nowo wybranym parlamentarzystom. Obecni byli: Maria Małgorzata Janyska, Maks Kraczkowski, Marcin Porzucek i Mieczysław Augustyn.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pile

sesja_rady_powiatu01

sesja_rady_powiatu02 sesja_rady_powiatu03 sesja_rady_powiatu04 sesja_rady_powiatu05 sesja_rady_powiatu06 sesja_rady_powiatu07 sesja_rady_powiatu08 sesja_rady_powiatu09 sesja_rady_powiatu10 sesja_rady_powiatu11 sesja_rady_powiatu12 sesja_rady_powiatu13 sesja_rady_powiatu14 sesja_rady_powiatu15 sesja_rady_powiatu16 sesja_rady_powiatu17 sesja_rady_powiatu18 sesja_rady_powiatu19 sesja_rady_powiatu20 sesja_rady_powiatu21 sesja_rady_powiatu22 sesja_rady_powiatu23 sesja_rady_powiatu24 sesja_rady_powiatu25 sesja_rady_powiatu26 sesja_rady_powiatu27 sesja_rady_powiatu28 sesja_rady_powiatu29 sesja_rady_powiatu30 sesja_rady_powiatu31 sesja_rady_powiatu32 sesja_rady_powiatu33 sesja_rady_powiatu34

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *