XXV edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe województwa wielkopolskiego”

Ostatnie dni na zgłoszenia do konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – termin zgłoszeń do 31.05.2024 r. informuje Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko – wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu).

 

W Konkursie mogą również brać udział organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego) oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.

 

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

 

Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

 

Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

 

– Doceniamy, jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego wartościowe inicjatywy podejmowane oddolnie oraz nagradzać te, które w sposób szczególny przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnych w wymiarze szeroko pojętej działalności kulturowej i ekologicznej – zaznacza Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 

– Chciałbym jednocześnie podkreślić, że tego rodzaju przedsięwzięcia oddziałują również na samorządy gminne i powiatowe, wspomagając jednocześnie realizację przypisanych im zadań społeczno – gospodarczych i kulturalnych. – podkreślił Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 

– W poprzednim roku wpłynęła duża liczba projektów, bo aż 207 zgłoszonych do zeszłorocznej edycji pokazała jak wartościowe są działania samorządów terytorialnych podejmowane w celu aktywizacji mieszkańców Wielkopolski. Wskazała również szereg działań podejmowanych przez samych mieszkańców w zakresie wzbogacenia oraz podniesienia jakości życia małych miast i wsi we wszystkich przejawach życia społecznego oraz kulturalnego, a także ochrony dziedzictwa i warunków przyrodniczych najbliższego otoczenia. – przekazał Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

 

https://www.umww.pl/artykul/konkurs-pn-dzialania-proekologiczne-i-prokulturowe-w-ramach-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego-1-127112052

 

red