XXX-lecie Towarzystwa Miłośników Łobżenicy

W minioną sobotę Towarzystwo Miłośników Łobżenicy obchodziło jubileusz 30-lecia swojej działalności. Był to czas podsumowań, emocji, wzruszeń, podziękowań, a przede wszystkim radości.

Podczas uroczystości Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy Antoni Kapeja osobiście podziękowali członkom Towarzystwa Miłośników Łobżenicy za kultywowanie tradycji, kształtowanie zaangażowanej postawy społecznej i patriotycznej, inicjowanie aktywności kulturalnych, promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, szerzenie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do historii w duchu poszanowania tradycji Krajny, opiekę nad amatorską i ludową twórczością artystyczną, a także ochronę zabytków Łobżenicy i pamiątek z przeszłości.

Towarzystwo Miłośników Łobżenicy spełnia w naszej Gminie bardzo ważną rolę. Członkowie chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i umiejętnościami, angażują się w pielęgnowanie tradycji. Niezmiernie cenimy codzienny trud i starania jakie wkładacie Państwo w realizowanie licznych inicjatyw kształtujących wizerunek naszej Gminy.

Życzymy Państwu pomyślności oraz powodzenia w urzeczywistnianiu planów. Niech satysfakcja płynąca z przynależności do Towarzystwa Miłośników Łobżenicy przyczynia się do wypełniania codziennych zadań z radością. Wierzymy, że Państwa aktywność będzie pasmem sukcesów i powodem do dumy.

UM Łobżenica
fot. Grzegorz Zięba

XXXlecie_towarzystwa

XXXlecie_towarzystwa_02 XXXlecie_towarzystwa_03 XXXlecie_towarzystwa_04 XXXlecie_towarzystwa_05 XXXlecie_towarzystwa_06 XXXlecie_towarzystwa_07 XXXlecie_towarzystwa_08 XXXlecie_towarzystwa_09 XXXlecie_towarzystwa_10 XXXlecie_towarzystwa_11 XXXlecie_towarzystwa_12 XXXlecie_towarzystwa_13 XXXlecie_towarzystwa_14 XXXlecie_towarzystwa_15 XXXlecie_towarzystwa_16 XXXlecie_towarzystwa_17 XXXlecie_towarzystwa_18 XXXlecie_towarzystwa_19 XXXlecie_towarzystwa_20 XXXlecie_towarzystwa_21 XXXlecie_towarzystwa_22 XXXlecie_towarzystwa_23 XXXlecie_towarzystwa_24