Z myślą o seniorach

Członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym (TPCH) im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile, uczestniczyli w konferencji pt. „Najnowsze technologie w służbie seniora. Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja i bezpieczeństwo”, która odbyła się pod patronatem Starosty Pilskiego, Mirosława Mintaja w sali sesyjnej Starostwa.

Organizatorem spotkania, w którym oprócz Starosty Pilskiego uczestniczyli przedstawiciele rady powiatu, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się pomocą społeczną i zdrowiem publicznym, naukowcy oraz mieszkańcy Piły, było Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej przy współpracy z Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

Podczas konferencji przybyli goście mogli wysłuchać ciekawych wykładów, które wygłosili  wieloletni praktycy zajmujący się osobami starszymi. Tematyka referatów dotyczyła m.in. Roli światła w leczeniu zaburzeniu depresyjnych u Seniorów (dr Magdalena Chojnacka, Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii Neurologii, Warszawa), Nowoczesnych technologii i ich wpływu na jakoś życia Seniorów (Mieczysław Augustyn – Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki senioralnej i Społecznej, Senator RP), Choroby Alzheimera a problemu leczenia i opieki (Michał Haftko, Dyrektor Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie). Zgromadzeni obejrzeli również relację Pana Mariana Martenki z wyjazdu studyjnego do Francji (Paryża) w celu zapoznania się funkcjonowaniem tamtejszych domów pomocy oraz formami opieki społecznej.

Duże wrażenie na zebranych wzbudziła prezentacja świetlna (oświetlenie ścian Sali sesyjnej kolorowymi światłami ledowymi), która była wstępem do wystąpienia Bogdana Rogali – Wiceprezesa Zarządu Philips Lighting Poland, Dyrektora Generalnego Philips Lighting na Europę Centralną i Wschodnią. Opowiedział On przybyłym o społecznej odpowiedzialności biznesu i międzynarodowym konkursie „Gift of Ligot” obejmującym 17 regionów na całym świecie w których działa firma Philips. Jak wyjaśnił w regionie Europy Środkowo – Wschodniej zwycięzcą wspomnianego konkursu został zespół z Piły (Barbara Wójcik, Marek Marciniec, Sławomir Guss, Wojciech Kapturkiewicz), który przedstawił projekt „Room of Dreams” („Pokój marzeń), którego ideą jest prowadzenie terapii światłem, fototerapii oraz koloroterapii za pomocą najnowocześniejszego i innowacyjnego oświetlenia marki Philips. A wszystko to w specjalnym „Pokoju Marzeń”, mieszczącym się na 4 piętrze Domu Pomocy Społecznej w Pile. O całej idei opowiedział szczegółowo pomysłodawca, Marek Marciniec oraz członkowie zespołu, a ich prezentacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.

Podczas konferencji głos zabrała również Wiceprezes Towarzystwa Pomocy Chorym, Józefa Wiśniewska, która podziękowała Dyrektor pilskiego DPS-u, Dorocie Urbańskiej za dotychczasową współpracę oraz wspomniała o licznych projektach (współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile, w których licznie uczestniczyli, bądź uczestniczą członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym (są to m.in.: „Model wsparcia rodzin i/lub opiekunów osób starszych, niesamodzielnych” i „Hydroterapia, masaż i ćwiczenia ruchowe kompleksową rehabilitacją dla osób z chorobami neurologicznymi”).

Jako, że prezentacja „Pokoju Marzeń” wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, dlatego też po zakończeniu konferencji wszyscy chętni mogli zwiedzić to miejsce, które służy mieszkańcom pilskiego DPS-u.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Pile
Tekst: Anna Fons

z_mysla_o_seniorach01

z_mysla_o_seniorach02 z_mysla_o_seniorach03 z_mysla_o_seniorach04 z_mysla_o_seniorach05 z_mysla_o_seniorach06 z_mysla_o_seniorach07