Z Nowym Rokiem nowe plany, powołujemy do życia Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego, a dalej oby ten Rok był lepszy dla naszego regionu!!!

maciejewski_net

Jedną z ciekawych propozycji na ten rok to powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przez Sejmik Wielkopolski. Nabór kandydatów już trwa, dokumenty można składać od 2 stycznia do 28 lutego tego roku. Kandydatów na I kadencję Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zapraszamy do składania wniosków. Szczegóły i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik.

Dla mnie osobiście to ciekawa forma rozwijania aktywności obywatelskiej, która pozwoli Młodym Ludziom rozwijać swoje zainteresowania społeczne, pozwoli również by mieli oni wpływ na kształt ich bezpośredniego otoczenia, mogąc składać propozycje do projektów Uchwał Sejmiku Wielkopolskiego, a także uczestnicząc w opiniowaniu uchwał. To forma społeczna, której zabrakło nam w obecnej szkole, bo kiedy młodzież ma poznać zależności oddziaływania na lokalne otoczenie i tych wszystkich, którzy nazywają się politykami? Jakimi narzędziami demokracji i demokratycznego wyboru może posłużyć się dziś młody człowiek. Chcąc przybliżyć te wszystkie formy aktywności społecznej podjęliśmy uchwałę o powołaniu do życia MSWW, aby każdy mógł ukształtować swoją aktywność społeczną w taki sposób jaki uzna za właściwy. Życzę wszystkim składającym aplikacje do Młodzieżowego Sejmiku POWODZENIA, byście spełniali swoje marzenia!!!

Sejmik na ostatniej grudniowej Sesji w 2022(19 XII) przyjął Projekt Budżetu na rok 2023 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 i lata następne. Spieszę poinformować, iż po raz kolejny radni PiS nie poparli tego projektu, zgłaszając poprawki, które nie znalazły racjonalnego uzasadnienia w większości Sejmikowej, dodam DEMOKRATYCZNIE WYBRANEJ w 2018 roku, co bardzo często przypominają nam obecnie rządzący w kraju z ekranu telewizora.

Sejmik wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym ogłasza nowe nabory w 2023 roku. Na stronach Urzędu Marszałkowskiego możecie Państwo znaleźć ogłoszone nabory, które mają jeszcze bardziej aktywizować lokalne społeczności i pomagać im w realizacji pomysłów na rozwijanie swojej „Małej Ojczyzny”. Ogłoszony został konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś w programie Wielkopolska Odnowa Wsi, a także konkurs pod nazwą „Deszczówka”, który ma mobilizować lokalną społeczność do magazynowania wody opadowej-deszczowej z obiektów publicznych i pomóc wykorzystać ją do celów gospodarczych, jak na przykład utrzymanie zieleni.

Jarosław Maciejewski
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego