Zachodniopomorskie. Obwodnica miejscowości Szwecja w ciągu DK22 ma decyzję środowiskową

Uzyskaliśmy decyzję środowiskową (DŚU) dla obwodnicy Szwecji w ciągu DK22. Decyzja określiła przebieg drogi i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji. Wybrany został wariant C2 o długości 4,2 km, który omija miejscowość od południa. Teraz w wybranym przebiegu zostaną wykonane badania podłoża i dokumentacja obejmująca elementy Koncepcji programowej. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Prace przygotowawcze

Umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Szwecji została podpisana w czerwcu 2020 roku. Firma projektowa Trasa z Poznania opracowała Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Do przygotowania dokumentacji niezbędna była inwentaryzacja przyrodnicza, dlatego specjaliści sprawdzili dokładnie w terenie, jakie siedliska flory i fauny występują w miejscu planowanej inwestycji. Zostały wykonane analizy techniczne i ekonomiczne dla każdego z wariantów. Po uzyskaniu DŚU projektant przeprowadzi dalsze prace. Wykonane będą szczegółowe badania podłoża, w tym wiercenia i sondowania oraz uszczegółowione zostaną rozwiązania projektowe. Faza przygotowawcza inwestycji powinna zakończyć się w 2023 roku. W przyszłym roku planowane jest też ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi.

Wybrany przebieg obwodnicy

Dla inwestycji opracowano trzy warianty przebiegu. Dwa warianty (C i D) omijały m. Szwecja od południa, natomiast jeden (A) od północy. Ostatecznie został wybrany wariant C w podwariancie 2. Wariant ten został również wskazany w analizie wielokryterialnej jako najkorzystniejszy.

Obwodnica Szwecji będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Droga będzie przecinać rzekę Pilawa, na której planowana jest budowa mostu o długości 78 metrów. Będzie on również pełnił funkcję dolnego przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji powstaną także dwa wiadukty dla dróg lokalnych nad obwodnicą. Połączenie z obecną DK22 od strony Wałcza planowane jest w formie skrzyżowania, natomiast od strony Jastrowia będzie to rondo.

Program budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim powstanie łącznie dziewięć obwodnic.

Na dwóch z nich – Gryfina na DK31 i Szczecinka na DK20 – w tym roku ruszyły roboty budowlane.

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 trwa uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Obwodnica Szwecji dołączyła do obwodnic Wałcza i Rusinowa w ciągu DK22, dla których w tym roku uzyskana została już decyzja środowiskowa.

Dla obwodnic Człopy na DK22 oraz Stargardu i Złocieńca na DK20 trwa jeszcze uzyskiwanie DŚU.

GDDKiA – Oddział Szczecin

zachodniopomorskie_obwodnica

zachodniopomorskie_obwodnica_02 zachodniopomorskie_obwodnica_03