Zagrożenie ASF

zagrozenie_asf

WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA APELUJE!

Śmiertelny wróg świń – u bram Wielkopolski! Najwyższy czas na mobilizację!

Wirus afrykańskiego pomoru świń ASF przekroczył już rzekę Wisłę i powoli zbliża się do Wielkopolski. Przenoszony jest nie tylko przez dziki, ale i ludzi, którzy wyrzucają w przygodnych miejscach zakażone resztki żywności np. kanapki z wędliną. Choć żywność taka jest nieszkodliwa dla człowieka, to jednak stanowiąc łakomy kąsek dla dzików staje się źródłem ich zakażenia. Tym samym dziki w niekontrolowany sposób przenoszą wirusa na nowe tereny.

Nawet drastyczne ograniczenie liczebności dzików nie jest jedyną metodą powstrzymania epidemii. W działania zapobiegawcze muszą się włączyć nie tylko służby weterynaryjne i hodowcy, lecz także wszyscy pracujący w branży skupu i przetwórstwa mięsa, a także konsumenci.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego województwa o świadomą profilaktykę. W Wielkopolsce produkcja trzody chlewnej jest wyjątkowo intensywna i pojawienie się ASF w chlewniach naszego regionu stanie się katastrofą ekonomiczną odczuwaną w całej Polsce. Wieprzowina stanowi bowiem znaczący udział w konsumpcji przeciętnego Polaka. Jest też sztandarowym produktem eksportowym.

Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej, wzorem służb weterynaryjnych, opracował zbiór podstawowych zasad ochrony stad przed ASF.

Rolniku! Bezwzględnie stosuj się w swoim gospodarstwie do wszystkich poniższych zasad!

– Chlewnia, w której znajdują się trzoda powinna być odgrodzona od środowiska zewnętrznego płotem lub ścianą budynku.

– Ściółka oraz obornik powinny być zabezpieczone przed dostępem dzikich zwierząt.

– W miarę możliwości należy stosować starą słomę. Świeżą stosować po upływie co najmniej jednego miesiąca od zbioru.

– Przed bramą wjazdową na podwórko należy stosować maty dezynfekcyjne polewane często płynem dezynfekcyjnym.

– Koła ciągników i przyczep powinno się opryskiwać skutecznym środkiem wirusobójczym.

– Przed każdymi drzwiami wejściowymi do chlewni należy rozłożyć maty dezynfekcyjne i dbać o ich uzupełnianie środkami dezynfekującymi.

– Wszystkie osoby postronne wchodzące do chlewni muszą zakładać jednorazową odzież ochronną.

– Należy ograniczyć do niezbędnego minimum osoby wchodzące do chlewni. Należy założyć zeszyt wejść i wyjść do chlewni, w którym prowadzone będą rejestry osób wizytujących chlewnie.

– Lekarze weterynarii i zootechnicy muszą być ubrani w czystą odzież jednorazową i obuwie.

– Należy stosować wyłącznie fermowy sprzęt weterynaryjny. Sprzęt zootechniczny trzeba zdezynfekować przed wprowadzeniem do obiektów. Niedopuszczalne jest wprowadzenie do chlewni używanych poskramiaczy, otwartych butelek z lekami czy pasz pochodzących z innych gospodarstw hodowlanych.

– Brama wjazdowa musi być zawsze zamknięta, co uchroni przed wtargnięciem osób i pojazdów postronnych.

– Nie wolno dopuszczać do kontaktu samochodu utylizacyjnego z chlewnią –padlinę należy wywozić poza teren gospodarstwa a następnie zdezynfekować teren i sprzęt natychmiast po odjechaniu samochodu. Nie wpuszczać pracownika firmy utylizacyjnej na teren gospodarstwa!!!

– Sprzedaż zwierząt należy prowadzić w wyznaczonym miejscu, a po sprzedaży natychmiast dezynfekować teren i sprzęt.

Źródło: wyrzysk.pl
Fot. kock.pl