Zakończono akcję ogólnopolskiego liczenia osób bezdomnych

W nocy z 13/14 lutego 2019 r. odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile przygotował się do tego badania już 1 lutego 2019 r., organizując w sali konferencyjnej MOPS, robocze spotkanie przedstawicieli Partnerstwa Lokalnego oraz zaproszonych gości. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółowych działań dotyczących udziału wszystkich instytucji w przeprowadzeniu ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Do funkcji gminnego koordynatora badania została wyznaczona Agnieszka Ślęzak – pracownik socjalny MOPS do spraw osób bezdomnych.

Partnerstwo Lokalne od lat współpracuje w takich przedsięwzięciach. Mapa miejsc niemieszkalnych utworzona i aktualizowana przez wszystkie instytucje wchodzące w skład partnerstwa została podzielona na dwa obszary. Utworzone zostały dwa patrole, składające się z policji i straży miejskiej oraz streetworkerów, które liczyły osoby bezdomne pozostające w przestrzeni miejskiej. Osoby przebywające w placówkach liczyły osoby w nich zatrudnione (Markot, Szpital, Ars Medical, Specjalistyczny ośrodek dla ofiar przemocy, OW MOPS). Dodatkowo również działkowcy brali udział w spisywaniu osób bezdomnych przebywających na działkach.

Badanie przebiegło sprawnie. Za zebranie i wprowadzenie danych do systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej o liczbie bezdomnych na terenie danej gminy, odpowiada ośrodek pomocy społecznej, dlatego ustalono, że ankiety przeprowadzone z osobami bezdomnymi mają wpłynąć do MOPS do 21 lutego 2019 r. Po tym terminie poznamy dopiero liczbę spisanych osób.

MOPS Piła

zakonczono_akcje_liczenia1_01

zakonczono_akcje_liczenia1_03 zakonczono_akcje_liczenia1_02