Zakrzewo. Posterunek coraz bliżej

W obecności Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie insp. Roberta Chwedczyka władze gminy podpisały umowę z wykonawcą inwestycji pn. Modernizacja budynku byłego dworca PKP.

Gminę Zakrzewo reprezentowali wójt Marek Buława oraz skarbnik Damian Czajka. W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą inwestycji będzie firma TIVOLO z Zakrzewa, której współwłaściciel, Mieczysław Gniot podpisał dziś umowę na realizację zadania. Tym samym inicjatywa przywrócenia Posterunku Policji w Zakrzewie znalazła się na ostatniej prostej.

Koszt adaptacji budynku byłego dworca do potrzeb funkcjonariuszy policji to 1,70 mln zł, z czego 1,53 mln zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych, zaś 170 tys. stanowi wkład własny gminy.

Gmina Zakrzewo

zakrzewo_posterunek

zakrzewo_posterunek_02 zakrzewo_posterunek_03 zakrzewo_posterunek_04 zakrzewo_posterunek_05