Zalesienia i odnowienia na terenie RDLP w Pile. 26 milionów nowych drzew

Na terenie zarządzanym przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile trwa obecnie coroczna akacja odnowieniowo- zalesieniowa. W sumie posadzonych zostanie 26 milionów młodych drzewek i krzewów.

Sadzonkami wyprodukowanymi w pilskich szkółkach leśnych nadleśnictwa podległe RDLP w Pile odnowią i zalesią w bieżącym roku powierzchnię 3081 ha, na której powstaną nowe uprawy leśne. W tym celu posadzą ok. 26 milionów sztuk młodych drzewek i krzewów. Są to przede wszystkim:

– odnowienia powierzchni po przeprowadzonych w latach wcześniejszych wyrębach prowadzonych w ramach planu tzw. cięć rębnych, na powierzchni 2729 ha,

– tzw. podsadzenia produkcyjne i odnowienia luk, wykonywane pod okapem istniejących drzewostanów na łącznej powierzchni 334 ha w celu zwiększenia głównie produkcyjności, bioróżnorodności i ogólnej zdrowotności lasów,

– zalesienia nieprzydatnych w gospodarce rolnej gruntów rolnych i nieużytków w ramach Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości, na powierzchni 18 ha, co zwiększy udział lasów w ogólnej powierzchni regionu.

– Nie wszystkie odnowienia i zalesienia polegają na sadzeniu sadzonek wyprodukowanych na szkółkach. W tym roku nadleśnictwa pilskiej dyrekcji planują również wykorzystać inicjowane wcześniej odnowienia naturalne głównie sosnowe na łącznej powierzchni 137 hektarów. Powodzenie tego przedsięwzięcia jest jednak w znaczny sposób zależne od wpływu zjawisk przyrodniczych i klimatycznych.

– Ubiegły rok był bardzo owocny i zadowalający w tej materii. Udało nam się osiągnąć rekordową powierzchnię odnowień naturalnych, tj. 264 ha. Do tej pory „magiczną” granicą było dla nas osiągnięcie 100 ha, a w latach 2007 – 2014 oscylowaliśmy w przedziale od około 50 do 90 ha – mówi Jacek Zwierzyński naczelnik wydziału Gospodarowania Ekosystemami  RDLP w Pile.

Ponadto nadleśnictwa wykonują tzw. „ poprawki” uzupełniając nowymi sadzonkami miejsca, w których posadzone w latach poprzednich drzewka wypadły na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków. Tegoroczne poprawki zrealizowane zostaną na powierzchni 180 ha, a na ich wykonanie wykorzystanych zostanie dalszych 1,5 miliona sztuk sadzonek.

Prace odnowieniowo-zalesieniowe wykonują na zlecenie 20 nadleśnictw RDLP w Pile, zakłady usług leśnych. W sumie jest to kilka tysięcy ludzi, którzy akcję zakończą w maju.

Sebastian Daukszewicz

zalesienia_i_odnowienia00

zalesienia_i_odnowienia36 zalesienia_i_odnowienia01 zalesienia_i_odnowienia02 zalesienia_i_odnowienia03 zalesienia_i_odnowienia04 zalesienia_i_odnowienia05 zalesienia_i_odnowienia06 zalesienia_i_odnowienia07 zalesienia_i_odnowienia08 zalesienia_i_odnowienia09 zalesienia_i_odnowienia10 zalesienia_i_odnowienia11 zalesienia_i_odnowienia12 zalesienia_i_odnowienia13 zalesienia_i_odnowienia14 zalesienia_i_odnowienia15 zalesienia_i_odnowienia16 zalesienia_i_odnowienia17 zalesienia_i_odnowienia18 zalesienia_i_odnowienia19 zalesienia_i_odnowienia20 zalesienia_i_odnowienia21 zalesienia_i_odnowienia22 zalesienia_i_odnowienia23 zalesienia_i_odnowienia24 zalesienia_i_odnowienia25 zalesienia_i_odnowienia26 zalesienia_i_odnowienia27 zalesienia_i_odnowienia28 zalesienia_i_odnowienia29 zalesienia_i_odnowienia30 zalesienia_i_odnowienia31 zalesienia_i_odnowienia32 zalesienia_i_odnowienia33 zalesienia_i_odnowienia34 zalesienia_i_odnowienia35

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *