Zapraszamy do udziału w konkursie ”Las-Zielone Płuca Ziemi”

zapraszamy_do_udzialu

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Lasu, Spółka GWDA ogłasza konkurs plastyczny „Las- Zielone Płuca Ziemi”. Do udziału zapraszamy uczniów klas I-VIII. Prace plastyczne wykonane w dowolnej technice, należy sfotografować i przesłać na adres mailowy: majchrzak@gwda.pl do 19 kwietnia 2021 roku do godziny 15:00. Zwycięzców nagrodzimy atrakcyjnymi upominkami!

Celem konkursu jest:
1. Popularyzacja wiedzy ekologicznej u dzieci
2. Rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno przyrody.
3. Kształtowanie wśród uczestników pożądanych postaw wobec otaczającej przyrody.
4. Propagowanie form aktywnego i wesołego spędzania czasu w domu.
5. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 6. Rozwój wrażliwości.

Regulamin i Formularz Zgłoszeniowy dostępne na www.gwda.pl

GWDA sp. z o.o.