Zapraszamy na II Pilskie Subregionalne Targi Pracy

Po bardzo udanej pierwszej edycji Pilskich Targów Pracy, organizator – Gmina Piła zaprasza 26 września (piątek w godzinach 14:00 – 16:00) oraz 27 września br. (sobota, w godzinach 11:00 – 14:00) do Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Dąbrowskiego 8) na II Pilskie Subregionalne Targi Pracy. Tym razem formuła targów obejmie obszar 6 powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko- trzcianeckiego, wałeckiego, złotowskiego, wągrowieckiego.

16 września odbyła się konferencja prasowa Piotra Głowskiego, prezydenta Piły i Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego Wiesława Maszewskiego.

– Pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Było naprawdę mnóstwo osób pytających i oglądających. Uznaliśmy ze starostami, że warto tę formułę rozszerzyć i druga edycja obejmie sześć powiatów. Włączyły się do tego wydarzenia takie instytucje jak: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski oraz uczelnie. Po pierwszej edycji wiemy o kilku podpisanych umowach o prace. Obecnie jest 50 wystawców, którzy będą mieć przygotowanych ponad 400 ofert pracy – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Podczas Targów przewiduje się cztery strefy:
– subregionalna (przedstawienie regionu + najwięksi pracodawcy)
– biznes (pracodawcy, Platforma Praca)
– strefa doradców ( m.in. punk t pisania CV, doradca biznesowy, zawodowy)
– otoczenie biznesu (uczelnie, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, WARP)

Do dyspozycji przygotowane zostaną 3 sale wykładowe, w których planują organizatorzy warsztaty, wykłady i indywidualne konsultacje, w tym m.in. Autoprezentacja w rozmowie z pracodawcą, Potencjał zawodowy atutem w drodze do zatrudnienia, Symulacje rozmowy o pracę, czy Metamorfozy – panel, który cieszył się dużym zainteresowaniem podczas ostatnich targów.

– Bardzo się cieszę, że powiaty północnej Wielkopolski mogły włączyć się w tą inicjatywę. Wszyscy zabiegamy, aby ten region się rozwijał, a to jest związane z gospodarką, czyli z miejscami pracy. Wychodzimy nawet szerzej, bo w powiat wałecki, ponieważ historycznie jest nam bliski. Aby takie przedsięwzięcie przeprowadzić sprawnie, zaangażowanie powiatów musi być znaczące. Będziemy starali się, aby jak największa liczba naszych absolwentów czy ludzi bezrobotnych, którzy szukają pracy – a przy takiej inicjatywie mogą ją znaleźć – odwiedziła II Pilskie Subregionalne Targi Pracy – mówi Wiesław Maszewski, starosta czarnkowsko – trzcianecki.

Zapraszamy osoby poszukujące pracy, zarówno bezrobotnych, jak i osoby, które zamierzają zmienić ścieżkę kariery, młodzież, która jest na etapie dokonywania wyborów dot. przyszłej kariery. Targi będą również okazją do zapoznania się z ofertą stażową.

(SE)

zapraszamy_na_pilskie_subregionalne10

zapraszamy_na_pilskie_subregionalne16 zapraszamy_na_pilskie_subregionalne11 zapraszamy_na_pilskie_subregionalne12 zapraszamy_na_pilskie_subregionalne13 zapraszamy_na_pilskie_subregionalne14 zapraszamy_na_pilskie_subregionalne15