Zapraszamy na kolejną rozprawę! Sprawa w trybie jawnym!