Zapraszamy na Otwarte Posiedzenie Rady Osiedla Górne z mieszkańcami

zapraszamy_na_otwarte

RADA OSIEDLA GÓRNE serdecznie zaprasza na posiedzenie otwarte z udziałem mieszkańców w dniu 17 października o godzinie 17.00 w holu szkoły podstawowej nr 6 w Pile przy ul. Żeromskiego 41. Główna tematyka posiedzenia to: Inwestycje osiedlowe, odpady-segregacja, gabaryty.

Poniżej Porządek obrad otwartego posiedzenia Rady Osiedla Górne z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości.

1.    Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych przez Przewodniczącą Rady Osiedla Górne,

2.    Niespodzianka muzyczna w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej nr 6 w Pile,

3.    Segregacja śmieci – ALTVATER

4.    Gabaryty – P.G.R.O.K.

5.    Prezentacja członków rady osiedla,

6.    Sprawy regulaminowe,

7.    Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla o podejmowanych przez Zarząd działaniach w okresie między posiedzeniowym,

8.    Omówienie i podsumowanie imprez osiedlowych:
•    IV halowy międzyosiedlowy turniej piłki nożnej Old Boy o puchar Prezydenta Miasta Piły – 23.02.2019 r.
•    Festyn z okazji Dnia Dziecka – Raz do roku wokół bloku
•    XIV międzyosiedlowy Turniej piłki nożnej Old Boy o puchar Prezydenta Miasta Piły – 14.09.2019 r.
•    Festyn rodzinny – Pożegnanie Lata 2019,

9.    Podsumowanie wiosennego przeglądu Osiedla,

10.    Przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Górne listy zadań inwestycyjnych rekomendowanych przez Radę Osiedla do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020,

11.    Gospodarka odpadami: segregacja, wywóz – prezentacja zagadnienia przez przedstawiciela PGROK,

12.    Eko Altany na Osiedlu Górnym i skrzynki na zużyte baterie- akcja Spółki Altvater Piła, działającej pod marką ENERIS

13.    Wystąpienie chętnych gości

14.    Wolne głosy i wnioski

15.    Zamknięcie posiedzenia.

Serdecznie zapraszamy.

RADA OSIEDLA GÓRNE