Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły

Samorząd Miasta Piły realizuje projekt Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły, współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

17 listopada 2016 roku w godzinach od 15:30 do 18.30 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły jest pierwszym etapem prac, koniecznym do opracowania Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły. Spotkanie prowadzić będą konsultanci z firmy Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania, która jest wykonawcą prac projektowych.

Miejsce spotkania – budynek Inwest-Parku w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8.

Podczas spotkania omówione zostaną przeprowadzone i planowane prace, w tym wyniki diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie będzie okazją do dyskusji i debaty interesariuszy procesów rewitalizacji, oraz wniesienia uwag i wyrażenia opinii.

Weź udział w konsultacjach!
•    przyjdź na spotkanie konsultacyjne
•    wypełnij formularz
•    wypełnij ankietę

Konsultacje trwają do 18 listopada 2016 r.

Zapoznaj się z tematem i projektem konsultowanej uchwały.

Szczegóły na www.pila.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na www.konsultacjespoleczne.pila.pl

Formularz zgłaszania uwag – do pobrania.

Jagoda Oburota
UM Piły

zapraszamy_na_spotkanie