Zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Tomaszewskim

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile  zaprasza 27 marca (piątek) 2015 roku o godz. 18 00 w ramach cyklu „Rozmowy o sztuce” na spotkanie z artystą malarzem Andrzejem Tomaszewskim. Spotkanie poprowadzi Małgorzata Dorna.

W latach 1967 – 1972 studiował malarstwo sztalugowe w PWSSP w Poznaniu w pracowni prof. Stanisława Teisseyre’a, a malarstwo architektoniczne u prof. Zbigniewa Bednarowicza. Od 1974 roku bierze udział w konkursach, wystawach zbiorowych a także organizuje pokazy indywidualne. W 1987 roku został przez MKiSZ w Warszawie ustanowiony rzeczoznawcą w specjalności: – ocena dzieł sztuki współczesnej w zakresie malarstwa. Obecnie zajmuje się wyłącznie malarstwem sztalugowym.

(…) Andrzej Tomaszewski – malarz zafascynowany materią, jej zmiennością i trwaniem, jej ruchem i zatrzymaniem w kadrze, jej dążeniem do imitowania raz form organicznych, kiedy indziej wytworów cywilizacji i techniki. Odrealniona materia układa się w warstwy i mgławice, w architektoniczne formy, imitujących słupy, kolumny, pokryte reliefami bloki – podmorskich ruin, niszczonych i odtwarzanych z jakąś tajemną, enigmatyczną siłą ducha i intelektu. Materia bowiem myśli i czuje, przeprowadza intelektualne kalkulacje, prowadzi z odbiorcą swoistą grę, prowokując go do szukania dysonansów i kontrastów, do odkrywania form antropomorficznych, bliskich ludzkiej wrażliwości i estetyce. (…)

Małgorzata Dorna
fragment artykułu „Po tamtej stronie lustra – rozważania o obecności człowieka w polskiej plastyce współczesnej”

red

zapraszamy_na_spotkanie_z_tomaszewskim10

zapraszamy_na_spotkanie_z_tomaszewskim12 zapraszamy_na_spotkanie_z_tomaszewskim11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *