Zapraszamy na XIII Bieg Wiosny w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Zapraszamy na XIII Bieg Wiosny w Pile

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile zaprasza na XIII Bieg Wiosny  w dniu 12 maja 2018 roku o godzinie 11:00. Start przy Gościńcu Rębajło, meta na OTW Płotki dystans ok. 3,5 km. Pierwszych 600 osób zgłoszonych do biegu otrzyma pamiątkowe koszulki. Organizator biegu nie pobiera opłat startowych.

  Poniżej regulamin  XIII BIEGU WIOSNY

  Organizator: MOSiR Piła

  Termin i miejsce: 12.05.2018 r. godz.11.00
  Start – Gościniec Rębajło przy obwodnicy (Bydgoszcz – Szczecin), Meta – OTW Płotki

  Trasa: Bieg zostanie rozegrany ścieżką rowerową na odcinku Rębajło – Płotki.

  Dystans: Około 3,5 km .

  Uczestnictwo: Wszyscy chętni bez ograniczenia wieku. Osoby niepełnoletnie pod opieką opiekuna prawnego.

  Zgłoszenia i rejestracja: Wszyscy uczestnicy zgłaszają się w dniu zawodów przy parkingu Gościńca Rębajło w godzinach 10:00 do 10:55. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, pesel oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań do biegania.

  Nagrody: Pierwszych 600 osób zgłoszonych do biegu otrzyma pamiątkowe koszulki.
  Każdy uczestnik otrzyma na mecie baton, wodę mineralną oraz grochówkę z herbatą.

  Inne: Przewidziane jest ognisko. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, a Organizator zapewnia autobus powrotny do Placu Zwycięstwa około godziny 12:15. Startowego nie pobiera się. Uczestnicy ubezpieczeni są w czasie trwania imprezy. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

  Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu w dniu zawodów.

  Uczestnik biorący udział w imprezie nie może być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

  Organizator

  zapraszamy_na_bieg01

  zapraszamy_na_bieg02 zapraszamy_na_bieg03