Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile bez siedziby!

23 marca przed siedzibą WKU w Pile radni miejscy i powiatowi Platformy Obywatelskiej wraz z majorem Zygmuntem Jelińskim, prezesem Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile poinformowali na konferencji prasowej o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia porozumienia o współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego.

Decyzja ta oznacza, że po 35 latach również pilskie koło Żołnierzy Wojska Polskiego musiało opuścić swoje dotychczasowe pomieszczenie w WKU przy ul. Kossaka 16 i poszukać nowego miejsca spotkań.

Pismo z taką decyzją zostało skierowane przez Podsekretarza Stanu w MON, Bartłomieja Grabskiego 5 lutego br. Oczywiście dotyczy to całego kraju, gdzie powstały oddział y ZŻWP. mające siedziby na terenach jednostki wojskowej. Powodem zaistniałej sytuacji miał być brak zachowania neutralności politycznej przez związek.

Głównym zadaniem pilskiego oddziału ZŻWP, który skupia 300 członków jest obrona praw i interesów członków i niezrzeszonych oraz wdów i sierot, wspieranie działalności i łączenie jej z obronnością kraju oraz udzielanie pomocy i poradnictwa prawnego. Dlatego decyzja Ministra jest niezrozumiała także dla pilskich emerytowanych żołnierzy.

– Do 23 lutego 2016 roku mieliśmy siedzibę przy Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Pile, jednak musieliśmy ją opuścić. Nie wolno nam dzierżawić lokali wojskowych. Decyzję przyjęliśmy z wielkim bólem. Uważamy, że nie pracowaliśmy na żadną szkodę i nic nie mamy sobie do zarzucenia – mówi emerytowany mjr Zygmunt Jeliński, prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile. – Szukamy obecnie pomieszczenia na nawą siedzibę, w której będziemy mogli się spotykać, przyjmować interesantów oraz pracować jak do tej pory na rzecz miasta. Oczywiście my za pomieszczenie w budynku WKU płaciliśmy 170 zł miesięcznie, a utrzymujemy się ze składek członkowskich.

– Przykro jest słuchać decyzji przełożonych, którzy zarzucają polityczną działalność Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Nasze obie organizacje mają apolityczne działania. Głównym zadaniem tych organizacji jest kultywowanie tradycji żołnierskich, a nie politycznych. A więc zarzucanie, że jest to organizacja o charakterze politycznym, czy że naruszyła zasady apolityczności, wydaje się, że jest niepełna. Być może nie wszystko tu na poziomie lokalnym w Pile wiemy. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. My przez takie działanie nie chcielibyśmy się stać również Żołnierzami Wyklętymi, bo nikomu krzywdy nie robiliśmy. Służyliśmy w takiej armii, jaka wtedy była – dodaje płk. Jan Ficerman, prezes Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Pile, radny Rady Miasta Piły.

Na przestrzeni 35 lat Związek Żołnierzy Wojska Polskiego i jego terenowe jednostki realizowały wiele przedsięwzięć oraz podejmowało liczne inicjatywy społeczne o charakterze patriotyczno-historycznym i kulturowym. Działalność Związku przyczyniała się do tworzenia miejsc pamięci historycznej oraz utrwalania ważnych wartości.

Sebastian Daukszewicz

zarzad_rejonowy01

zarzad_rejonowy02 zarzad_rejonowy03 zarzad_rejonowy04 zarzad_rejonowy05 zarzad_rejonowy06 zarzad_rejonowy07 zarzad_rejonowy08 zarzad_rejonowy09 zarzad_rejonowy10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *