Zarząd Województwa Wielkopolskiego poleca ciekawe konkursy

Polecam ciekawe konkursy, mam nadzieję że zainteresują one mieszkańców naszego regionu. Jeśli zyskają one uznanie proszę składać wnioski, a także przekazać informację potencjalnie zainteresowanym 🙂 Już trzymam kciuki za dobre i ciekawe projekty 🙂

1. „NASZ POMYSŁ NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA”

Serdecznie zapraszam do udziału w VI edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”, którego celem jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego

więcej: http://www.jacekboguslawski.pl/bezsmogu/nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-1359.html?fbclid=IwAR3kofx6Cfs2v8z72aglxhRW5Vd98OPYIUjRrMo9_oItKIDTNeOlalRuwso

2. WSPIERAMY TURYSTYKĘ

Ruszył otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, w którym można otrzymać dofinansowanie zadań z zakresu popularyzacji turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechniania wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego.

W ramach konkursu można składać oferty w zakresie np. organizacji imprezy lub cyklu imprez turystycznych i krajoznawczych, które mogą się odbywać w fizycznej przestrzeni Wielkopolski, wirtualnie lub hybrydowo. Konkurs obejmuje również podnoszenie kompetencji wielkopolskich kadr turystycznych (poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń) oraz działania promujące wielkopolskie produkty turystyki kulturowej, aktywnej i przyrodniczej, a także zwiększenie dostępności wielkopolskich atrakcji i produktów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadania objęte dofinansowaniem będą realizowane w terminie od 15 maja do 31 grudnia bieżącego roku. Łączna pula środków w programie to 110 000 zł, a jednorazowe dofinansowanie wyniesie maksymalnie 15 tysięcy.

więcej: http://www.jacekboguslawski.pl/konkursy-umww/aktualne-nabory-wnioskow/wspieramy-turystyke-1361.html

3. DESZCZÓWKA 2021

Program „Deszczówka” jest dobrze znany wielkopolskim samorządom. Właśnie wystartował nabór wniosków do tegorocznej edycji programu, w której promujemy działania zapobiegające negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego, oraz budowanie systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie.

Wnioskodawcami mogą być wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego, które zechcą wykorzystywać wodę opadową zebraną z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym, pomocy społecznej, przeciwpożarowym i SPORTOWYM.

Drodzy samorządowcy, zwróćcie szczególną uwagę na aspekt sportowy, ponieważ możliwa jest realizacja zadań polegających na tworzeniu systemów magazynujących wodę opadową oraz nawadniających obiekty sportowe, np. boiska.

Na realizację programu przeznaczamy 2 000 000 złotych, a dotacja celowa dla wnioskodawcy to 70% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 50 000 złotych.

więcej: http://www.jacekboguslawski.pl/konkursy-umww/aktualne-nabory-wnioskow/deszczowka-2021-1360.html

Polecam także konkursy z środków WRPO:

* Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji, projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

więcej informacji: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/399

Jacek Bogusławski
Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego

zarzad_wojewodztwa1_01

zarzad_wojewodztwa1_04 zarzad_wojewodztwa1_02 zarzad_wojewodztwa1_03