Zasiedzenie nieruchomości

przeworek_agnieszka_net

Moi rodzice wiele lat temu przyjechali na te tereny z drugiego końca kraju, jeszcze ze swoimi rodzicami. Urodziłam się już tutaj, podobnie jak moi bracia. Nigdy nie rozmawialiśmy z rodzicami o tym, kiedy kupili ten dom ani o tym kto był jego poprzednim właścicielem. Rodzice już są starsi i coraz częściej deklarują, że chcieliby uporządkować swoje sprawy majątkowe. Pewnie byłoby to dużo łatwiejsze, gdyby posiadali tytuł własności domu, w którym mieszkają, problem w tym, że według treści księgi wieczystej to nie oni są jego właścicielami. Dowiedziałam się, że być może jedyną możliwością będzie domaganie się stwierdzenia zasiedzenia. Rodzicom bardzo zależy na załatwieniu tej sprawy, ponieważ w tym domu przemieszkali prawie całe swoje dorosłe życie i zawsze traktowali go jak własny. Jak się za to zabrać? Dorota z ok. Piły.

Według obowiązujących przepisów posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Jeżeli posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze okres potrzebny do stwierdzenia zasiedzenia wynosi 30 lat.

Poza okresem potrzebnym do stwierdzenia zasiedzenia, drugim z warunków jest posiadanie nieruchomości w sposób samoistny. Oznacza to traktowanie siebie jako właściciela nieruchomości oraz zachowywanie się wobec innych osób tak jak właściciel tej nieruchomości. W przypadku zasiedzenia domu jest to przede wszystkim zamieszkiwanie w nim, opłacanie rachunków, w tym także podatku od nieruchomości.

Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany, a więc oczywiście również Pani rodzice. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia powinien zostać złożony w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wnioskodawca powinien we wniosku wskazać także innych zainteresowanych, mowa tu w szczególności o poprzednich właścicielach. Oprócz dotychczasowego właściciela osobami zainteresowanymi mogą być również inni posiadacze samoistni, a także posiadacze zależni. We wniosku należy wskazać dokładne miejsce położenia nieruchomości, powierzchnię, oznaczenie geodezyjne oraz numer księgi wieczystej. Katalog dowodów jaki można przedłożyć domagając się zasiedzenia jest bardzo obszerny. Mogą to być chociażby zeznania świadków, między innymi mieszkańców zamieszkujących pobliskie nieruchomości, którzy potwierdzą, że rodzice mieszkali przez ten czas w domu i dbali o niego zupełnie tak jak właściciele.

W sprawach o zasiedzenie świadkami są często również członkowie rodziny, którzy są w stanie potwierdzić, że nie było przerwy w okresie zasiedzenia, a także że rodzice, przeprowadzali w nim remonty i czynili różne inwestycje.

W postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia sąd rozpatrzy czy spełnione są wszystkie przesłanki zasiedzenia i wysłucha uczestników postępowania. Składając w wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, opłaty związanej z biegłym sądowym w razie konieczności zasięgnięcia jego opinii, opłaty skarbowej ponoszonej w celu uzyskania niezbędnych dokumentów urzędowych.

Agnieszka Przeworek-Rataj
Radca Prawny

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale maja jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.