Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego!

bogrycewicz_net

Będąc radnym Sejmiku Wielkopolskiego z okręgu pilskiego, poza działalnością na rzecz mieszkańców, poprawy życia, rozwoju infrastruktury itd., postanowiłem podejmować działania, które polegają na uhonorowaniu na forum wielkopolskim wybitnych mieszkańców naszego regionu. Podjąłem inicjatywę nadania odznaki honorowej Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego st. bryg. w st. spocz. Rafałowi Mrowińskiemu – byłemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Pile. Wystąpiłem z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tej sprawie. Kapituła odznaki pozytywnie zaopiniowała przygotowany dokument.

To dla mnie wielki zaszczyt móc podziękować w imieniu całej wspólnoty wielkopolskiej wybitnemu Wielkopolaninowi, jakim bez wątpienia jest Pan st. bryg. w st. spocz. Rafał Mrowiński. Nadanie odznaki jest uznaniem i wyrażeniem wdzięczności dla ogromnego dorobku jaki w służbie zgromadził Pan Rafał Mrowiński. Jest on wzorem do naśladowania, a postawa i dokonania źródłem inspiracji dla kontynuatorów. Pan Rafał Mrowiński pełnił m.in. funkcje Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży, a później w Pile. Wielokrotnie podejmował szereg inicjatyw mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców naszego regionu. Z inicjatywy Komendanta Mrowińskiego rozpoczęto inwestycję polegającą na budowie nowego obiektu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Pile (największy obiekt w północnej Wielkopolsce) i gruntowną modernizację istniejącego budynku komendy powiatowej. Wyremontowano również jednostkę ratowniczo-gaśniczą nr 2 w Pile. Za jego kadencji powstała nowoczesna komora dymowa, z której korzystają strażacy z północnej Wielkopolski. Pozyskał aż 15 nowoczesnych pojazdów pożarniczych i ratowniczych. W swojej działalności był bardzo zaangażowany społecznie.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego odznaczyłem Pana Komendanta Mrowińskiego podczas Powiatowego Dnia Strażaka w Pile. Dziękuję obecnemu zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Pile mł. bryg. Pawłowi Kamińskiemu za współpracę i pomoc przy przygotowaniu wniosku.

Adam Bogrycewicz, radny Sejmiku Wielkopolskiego, PiS