Zbadaj się za darmo!

Ponad 2 miliony złotych pozyskał Powiat Pilski z funduszy norweskich. Pieniądze te będą przeznaczone na bezpłatne badania dla mieszkańców, które pomogą wykryć choroby nowotworowe płuc, oskrzeli, jelita grubego i sutka. W siedzibie starostwa powiatowego w Pile, zarząd powiatu na czele z starostą Pilskim Franciszkiem Tamasem, Stefanem Piechockim i Eligiuszem Komarowski spotkał się z włodarzami i przedstawicielami gmin powiatu pilskiego celem przedstawienia oferty dotyczącej zorganizowania bezpłatnych badań dla mieszkańców powiatu na terenach miasta Piły i poszczególnych gmin.

Szczegóły programu zreferowali obecni na spotkaniu dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile dr Rafał Szuca i dyr Wydziału Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych w starostwie powiatowym p. Jerzy Major.

Będzie to możliwe dzięki dobremu przygotowaniu projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” przez Starostwo Powiatowe w Pile, przy współpracy pilskiego Szpitala Specjalistycznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego PL13 – Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa.

Jego głównym celem jest stworzenie możliwości wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i większej skuteczności ich leczenia dla mieszkańców naszego powiatu. Projekt składa się z dwóch części: programu badań profilaktycznych oraz programu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

W ramach programu badań profilaktycznych będą przeprowadzone bezpłatne badania w kierunku nowotworów złośliwych płuca i oskrzela – dla kobiet i mężczyzn w wieku od 35. do 69. roku życia i palących tytoń ponad 20 lat; nowotworu jelita grubego – dla kobiet i mężczyzn w wieku od 50. do 65. roku życia, a także nowotworu sutka – dla kobiet w wieku od 35. do 49. roku życia oraz kobiet w wieku 65+, u których występował nowotwór inny niż nowotwór piersi. Projekt zakłada przebadanie 2500 osób z całego powiatu. Wykonaniem badań zajmować się będzie Szpital Specjalistyczny w Pile.

Program promocji zdrowia i zdrowego stylu życia skierowany jest do wszystkich mieszkańców naszego powiatu, dla których zorganizowane zostaną pikniki zdrowotne i spotkania środowiskowe w gminach, a dla dzieci i młodzieży szkolnej warsztaty i konkursy w zakresie profilaktyki nowotworowej, zdrowego żywienia, zdrowej diety i znaczenia aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

Do tego dojdą konferencje promujące zdrowy styl życia oraz szkolenia dla lekarzy rodzinnych i pielęgniarek rodzinnych na temat sytuacji zdrowotnej w powiecie i ich roli w profilaktyce chorób nowotworowych.

Wszystkie badania, spotkania i szkolenia są bezpłatne. Jest to możliwe, dlatego, że Powiat Pilski znalazł się w gronie 25 powiatów, których wnioski w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia zostały ocenione najwyżej. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 2,2 mln zł. 85 proc. tej kwoty pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a 15 proc. z budżetu państwa. Projekt będzie realizowany do końca kwietnia 2016 r.

(SE)

zbadaj_sie_za_darmo01

zbadaj_sie_za_darmo02

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *