Żeby już do szkoły po prostu można było iść…

Stało się i nic tego nie zmieni! Tegoroczne wakacje dobiegły końca. Czas wracać do szkolnych ławek. Rok szkolny 2014/2015 będzie rokiem, w którym do pierwszych klas szkół podstawowych pójdą sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Na maturze będzie dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz dwuczęściowy egzamin w 6 klasie szkoły podstawowej. 1 września w MDK „Iskra” w Pile oraz w Teatrze Miejskim w Pile odbyły się inauguracje roku szkolnego – powiatowa i miejska, na którą oprócz uczniów i nauczycieli przybyło również wielu gości.

Podczas powiatowej inauguracji roku szkolnego 2014/2015 z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile, zostały wręczone akty mianowania nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, a najzdolniejsi gimnazjaliści, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w rekrutacji otrzymali listy gratulacyjne. W kolejny rok szkolny w progi wszystkich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pilski wkracza 1273 absolwentów Gimnazjum.

– Tradycyjnie największą popularnością cieszyły się klasy w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie i w II LO w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile. Największym powodzeniem cieszyły się oddziały biologiczno-chemiczne z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile i II Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Z podobną popularnością spotkała się klasa medialno-humanistyczna w II Liceum Ogólnokształcącym. We wspomnianych szkołach o jedno miejsce ubiegało się, co najmniej dwóch kandydatów, którzy w pierwszej preferencji wybrali wymienione oddziały. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również technik informatyk, mechatronik w ZSP nr 1 /tzw. Mechanik/, logistyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej i technik ekonomista w Zespole Szkół Ekonomicznych – mówi Jolanta Lubińska, dyrektor Wydziału Oświaty w pilskim starostwie.

1 września ponad 6350 uczniów rozpoczęło naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach w Pile. Do pierwszych klas pójdzie 900 uczniów w tym około 350 sześciolatków. Podczas wakacji gmina Piła zbudowała nowe place zabaw w czterech przedszkolach: 4, 12, 13 i 15. W Przedszkolu nr 2 odbył się remont ogólnobudowlany, a w Przedszkolu nr 1 został przeprowadzony remont łazienek. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 została zbudowana sieć internetowa i wymieniona instalacja elektryczna. Łączna wartość inwestycji 1.600.000,00 zł.

– W tym roku szczególnie kładziemy nacisk na dzieci 6-letnie, których mamy 350. Dotychczas była to liczba w granicach 100. Te dzieci dostają podręczniki, za które rodzice nie muszą płacić. Nowy sprawdzian dla uczniów klas szóstych na pewno nie będzie aż taką nowością, ponieważ do niego już się przygotowywali. Pewnie będzie dla nich nowością przerwa między pierwszą częścią sprawdzianu, który będzie badał umiejętności z języka polskiego i matematyki a drugą, która po raz pierwszy będzie badała umiejętności z języka obcego – mówi Sebastian Dzikowski dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM Piła.

Gospodarzem Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego w RCK było Gimnazjum nr 4, które przygotowało również program artystyczny.

Wykaz osób, które zdały egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 2014 r. – Gmina Piła

Kassner Katarzyna – Publiczne Przedszkole Nr 2
Lewandowska Anna – Publiczne Przedszkole Nr 11
Jankun Natalia – Publiczne Przedszkole Nr 13
Wolan Ramona – Publiczne Przedszkole Nr 17
Rossa Anna – Zespół Szkół Nr 2
Mielka Daria – Szkoła Podstawowa nr 2
Tutlewski Maciej – Szkoła Podstawowa nr 5
Nowak Damian – Zespół Szkół Nr 2
Sulima-Grzelak Agnieszka – Zespół Szkół Nr 2
Kwiatkowski Mariusz – Zespół Szkół Nr 3
Starzyńska Irina – Zespół Szkół Nr 3
Marciniak-Wiglusz Karolina – Zespół Szkół Nr 1
Popławska Anna – Zespół Szkół Nr 1
Kledzik Ewa – Zespół Szkół Nr 2
Janicka Katarzyna – Szkoła Podstawowa nr 7
Ćwikliński Bartosz – Szkoła Podstawowa nr 12
Kowalewski Łukasz – Szkoła Podstawowa nr 12
Szala Martyna – Zespół Szkół Nr 1
Grzybowska Agnieszka – Zespół Szkół Nr 2
Monika Witkowska – Szkoła Podstawowa nr 5
Wesołowska Aneta – Szkoła Podstawowa nr 5
Sekuterska Honorata – Szkoła Podstawowa nr 5

Rozstrzygnięcie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w jednostkach podległych – 2014 r. – Gmina Piła

Wójciak Lidia – Publiczne Przedszkole Nr 7
Drozdowska Marlena – Publiczne Przedszkole nr 14
Gałecka Iwona – Publiczne Przedszkole Nr 16
Urbaniak Marzenna – Szkoła Podstawowa Nr 1
Frydrych Dorota – Szkoła Podstawowa nr 2
Rucki Marek – Szkoła Podstawowa Nr 4
Pietras Dorota – Szkoła Podstawowa nr 7

Nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2014 r. – Powiat Pilski

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
Monika Filoda, Paweł Łojewski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile
Krzysztof Adamski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
Magdalena Mączyńska

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
Lidia Bochan, Julita Jurdzińska

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Mariusz Scharwerk

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
Alina Wenzel-Kluczek, Anna Sawińska

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy
Ilona Koniec-Różyńska, Małgorzata Sobiechowska

Uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pilski, którzy uzyskali najwyższa liczbę punktów w rekrutacji:

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

Jakub Szumański, Urszula Guderska, Oliwia Młocek, Justyna Koralewska, Zofia Barańska, Cezary Staszak

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Liceum Ogólnokształcące – Natalia Szpott ,Katarzyna Kałduńska, Joanna Skuza, Aleksandra Pieścikowska, Maja Szczęsnowicz, Weronika Ozga

Technikum – Radosław Łopiński

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile

Damian Gościański

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile

Technikum – Dawid Bronszkiewicz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Dawid Rutkowski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

III Liceum Ogólnokształcące – Sandra Świderska

Technikum – Michał Darul

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Fabian Szymczyk, Jakub Ciepłuch

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile

Technikum – Ilona Olejniczak

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Adrian Westphal

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

Technikum – Jakub Żubryj

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

Technikum – Dorota Wnuk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Patryk Ciołek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki

Liceum Ogólnokształcące – Ewa Jóźwina

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Technikum – Waldemar Kufel

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Paulina Smurawska

(SE)

zeby_juz_do_szkoly10

zeby_juz_do_szkoly43 zeby_juz_do_szkoly11 zeby_juz_do_szkoly12 zeby_juz_do_szkoly13 zeby_juz_do_szkoly14 zeby_juz_do_szkoly15 zeby_juz_do_szkoly16 zeby_juz_do_szkoly17 zeby_juz_do_szkoly18 zeby_juz_do_szkoly19 zeby_juz_do_szkoly20 zeby_juz_do_szkoly21 zeby_juz_do_szkoly22 zeby_juz_do_szkoly23 zeby_juz_do_szkoly24 zeby_juz_do_szkoly25 zeby_juz_do_szkoly26 zeby_juz_do_szkoly27 zeby_juz_do_szkoly28 zeby_juz_do_szkoly29 zeby_juz_do_szkoly30 zeby_juz_do_szkoly31 zeby_juz_do_szkoly32 zeby_juz_do_szkoly33 zeby_juz_do_szkoly34 zeby_juz_do_szkoly35 zeby_juz_do_szkoly36 zeby_juz_do_szkoly37 zeby_juz_do_szkoly38 zeby_juz_do_szkoly39 zeby_juz_do_szkoly40 zeby_juz_do_szkoly41 zeby_juz_do_szkoly42