ZIT MOF Piły

Trwają prace samorządów północnej Wielkopolski, w ramach starań o dofinansowanie zewnętrzne planowanych do realizacji inwestycji i działań społecznych, w perspektywie najbliższych 7 lat. Współpracę w ramach Zintegrowanych Inwestycje Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły podjęły: Miasto Piła jako Lider ZIT, Gmina Miejska w Chodzieży, Gmina Chodzież, Miasto i Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Gmina Szydłowo, Miasto i Gmina Trzcianka, Gmina i Miasto Ujście, Miasto i Gmina Wysoka, Miasto Złotów oraz Gmina Złotów.  

W trakcie opracowania jest wspólna strategia ZIT MOF Piły, w której zostaną określone główne kierunki i cele współpracy, a także przedsięwzięcia przewidziane do realizacji, o charakterze zintegrowanym i  ponadlokalnym. Mają to być  zadania odpowiadające w sposób kompleksowy na potrzeby rozwojowe i problemy samorządów MOF Piły.

Dofinansowanie ich realizacji mają zapewnić m.in. środki finansowe przewidziane w programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w wysokości ponad 23,5 mln euro. Część przedsięwzięć ma być finansowana z innych dostępnych w tym okresie programów unijnych i krajowych. W dniu 24 maja 2022 roku odbyło się spotkanie w Pile dotyczące współpracy. Kolejne odbyło się w dniu 14 czerwca br. w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka, podczas którego omawiano m.in. pierwsze propozycje przedsięwzięć do ujęcia w strategii ZIT.

Dokument jest opracowywany przy wsparciu konsultantów zewnętrznych firmy LPW Sp. z o.o.  z Katowic. Zakończenie prac nad strategią ma nastąpić do końca 2022 roku.

źródło: Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

ZIT-MOF-Piły