Złotów. Akcja bezpłatnej kastracji i znakowania zwierząt

zlotow_akcja

15 marca 2023 r. rusza nabór wniosków do bezpłatnej kastracji psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców gminy Złotów oraz kotów wolno żyjących oraz trwałego znakowania. Zadanie realizowane jest w ramach Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2023, przy współfinansowaniu przez „ZWIERZ” Ogólnopolską Fundację na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie przez właściciela zwierzęcia lub opiekuna kota wolnożyjącego wniosku do Wójta Gminy Złotów  o dofinansowanie wykonania zabiegu. Po jego zweryfikowaniu i pozytywnym rozpatrzeniu zostanie wydane skierowanie upoważniające wnioskodawcę do dokonania zabiegu.

Kwalifikowalność udziału w Akcji kastracji będzie zależna od daty wpływu wniosku, z uwzględnieniem zasady zapewnienia wykonania zabiegów u zwierząt, których opiekunami są osoby niezamożne, których sytuacja życiowa nie pozwala na pokrycie kosztów zabiegów lub znacznie je utrudnia. Zabiegi wykonywane będą w lecznicy dla zwierząt w Złotowie: Prywatna Praktyka Weterynaryjna, ul. Wańkowicza 8/1, 77-400 Złotów, prowadzonej przez lekarza weterynarii Pawła Mendyka. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do lekarza weterynarii, który oceni czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Akcja potrwa do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Złotowie, w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu (067) 263 53 05 wew. 121.

LINK DO WNIOSKU:
http://www.gminazlotow.pl/…/wniosek-akcja-kastracja.docx

Gmina Złotów