Złotów. Bezpieczne wakacje 2021

W ramach działań prewencji społecznej i aktualnej akcji Bezpieczne Wakacje 2021, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Złotowie realizują w m-cu czerwcu br. szereg akcji informacyjnych, które odbywają się m.in. na terenie złotowskiej komendy jak również bezpośrednio na terenie placówek oświatowych, w celu dotarcia do jak najliczniejszego grona odbiorców.

Działania te prowadzone są przy wydatnym zaangażowaniu dyrekcji poszczególnych placówek jak również we współdziałaniu z funkcjonariuszami ze złotowskiej Komendy Powiatowej Policji. W związku z nadchodzącym okresem wakacyjnym szczególnie ważne i istotne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku w tym także w pobliżu lokalnych zbiorników wodnych i rzek.

Szczególnie ważnym elementem jest przedstawienie i odzwierciedlenie potencjalnych możliwych zagrożeń a w przypadku wystąpienia sytuacji nagłych i niebezpiecznych, bezpiecznego i prawidłowego postępowania i zachowania w tym możliwych sposobów alarmowania służb ratowniczych. Równolegle w ramach doskonalenia zawodowego na poszczególnych akwenach realizowane są rozpoznania operacyjne, które pozwalają na przygotowanie zmian służbowych jednostki ratowniczo-gaśniczej do prowadzenia potencjalnych akcji m.in. właśnie na obszarach wodnych.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Olczak
Zdjęcia: KP PSP Złotów

bezpieczne_wakacje1_01

bezpieczne_wakacje1_06 bezpieczne_wakacje1_02 bezpieczne_wakacje1_03 bezpieczne_wakacje1_04 bezpieczne_wakacje1_05