Złotów. Ćwiczenia na obiekcie SOR

27 września br. przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla jednostek OSP oraz zastępów PSP na obiektach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zlokalizowanego na terenie złotowskiego szpitala powiatowego.

Do pozorowanego pożaru w jednym z pomieszczeń zadysponowane zostały w pierwszym rzucie trzy samochody ratowniczo-gaśnicze GBA wsparte samochodem specjalnym z drabiną mechaniczną SD31. Szkoleniowe założenie obejmowało m.in. ewakuacje osób poszkodowanych i zagrożonych, podjęcie działań gaśniczych oraz doskonalenie współpracy ze służbami medycznymi. Całość działań koordynowana była przez kadrę dowódczą jednostki-ratowniczo-gaśniczej oraz wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych przy współdziałaniu z kadrą zarządzającą złotowską placówką medyczną.

Łącznie w działaniach zaangażowanych było 24 strażaków z OSP Głomsk, OSP Podróżna, KP PSP Złotów wspieranych przez kadrę i pracowników złotowskiego szpitala powiatowego a w role pozorantów wcielili się uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Olczak
Zdjęcia: asp. Mateusz Wiebskowski

zlotow_cwiczenia001

zlotow_cwiczenia002 zlotow_cwiczenia003 zlotow_cwiczenia004 zlotow_cwiczenia005 zlotow_cwiczenia006 zlotow_cwiczenia007 zlotow_cwiczenia008 zlotow_cwiczenia009 zlotow_cwiczenia010 zlotow_cwiczenia011 zlotow_cwiczenia012