Złotów. Ćwiczenia pk. STUDNIA

W drugiej dekadzie lutego br. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie przeprowadzili rozpoznania operacyjne lokalnej oczyszczalni ścieków a zwieńczeniem były ćwiczenia zgrywające w dniu 28 lutego, gdzie wspólnie zastępy PSP i OSP doskonaliły swoje umiejętności w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych.

Tym razem strażacy realizowali założenie z dziedziny ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym. Główne założenie szkoleniowe obejmowało m.in. dotarcie do osoby poszkodowanej pozostającej w studni technicznej, zbudowanie odpowiedniego stanowiska ratowniczego, ewakuację poszkodowanego wymaganymi technikami i wdrożenie procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zrealizowane ćwiczenia nadzorowała bezpośrednio kadra wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej a obserwatorami było kierownictwo Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie oraz przedstawiciele Zespołu Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

opracował: st. kpt. Krzysztof Olczak
zdjęcia: KP PSP Złotów

zlotow_cwiczenia

zlotow_cwiczenia_02 zlotow_cwiczenia_03 zlotow_cwiczenia_04 zlotow_cwiczenia_05