Złotów. Dbamy o zabytkowe obiekty w mieście!

zlotow_dbamy

Adam Pulit – Burmistrz Złotowa podpisał  umowy na dofinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem i zachowaniem zabytków wpisanych do rejestru zabytków – kościoła parafialnego św. Rocha  w Złotowie oraz kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP w Złotowie.

W ubiegłym roku, pozyskując środki zewnętrzne, z wielkim sukcesem odnowiliśmy zabytkową kaplicę aranżując w niej izbę pamięci. Kto jeszcze nie był musi zobaczyć jaką ofertę przygotowało dla Was nasze Muzeum Ziemi Złotowskiej .Teraz wspieramy złotowskie parafie w ochronie ich zabytków.

Dzięki przekazanym środkom zostanie wykonana: konserwacja i odnowienie ścian, a także wewnętrzna stolarka w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha  oraz renowacja skorodowanego tynku wewnętrznego w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

UM Złotów