Złotów. Doskonalenie zawodowe i współpraca z jednostkami OSP

W ramach realizowanych zajęć doskonalenia zawodowego, strażacy z Komendy Powiatowej PSP przeprowadzają rozpoznania operacyjne i ćwiczenia na wybranych akwenach z wykorzystaniem także jednostek pływających. Doskonalenie obejmuje również organizacje łączności na potrzeby Kierującego Działaniem Ratowniczym z praktycznym uruchomieniem radio przemiennika mobilnego, którego zadaniem jest poprawa łączności na terenie akcji.

 

W ramach współdziałania z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, kadra złotowskiej komendy czynnie uczestniczy w zebraniach sprawozdawczych, podsumowujących miniony 2023 rok a wspólne wypracowane wnioski pozwalają na dalsze zacieśnianie współpracy w celu utrzymywania wymaganego poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu złotowskiego.

 

Opracował: zespół prasowy KP PSP Złotów

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Zamieścił: asp. Mateusz Wiebskowski