Złotów. Dostępna Szkoła!

Złożony w lutym br. wniosek o dofinansowanie Gminy Miasto Zlotów w konkursie pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, został zakwalifikowany do II etapu. W ramach prac nad projektem złotowskie szkoły podstawowe zostaną poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. W efekcie opracowany zostanie właściwy wniosek o dofinansowanie.

Jeżeli złożony wniosek zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu, Gmina Miasto Złotów otrzyma grant na wdrożenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności. Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia w złotowskich szkołach podstawowych. Fundusze umożliwią np. montaż windy czy zakup transportu dla dzieci z niepełnosprawnościami. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkól podstawowych.

Projekt realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, realizuje projekt grantowy pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt polega na opracowaniu Modelu Dostępnej Szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród 30 jednostek prowadzących szkoły w całej Polsce.

Celem podejmowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności szkół podstawowych, w szczególności w aspekcie:
•    architektonicznym,
•    technicznym,
•    edukacyjno – społecznym,
•    organizacyjnym.

8 marca 2021 roku Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit spotkał się z dr. hab. inż. arch. Markiem Wysockim (prof. nadzw. PG Politechnika Gdańska), który przeprowadzi audyt architektoniczcno – techniczny w szkołach podstawowych na terenie miasta (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adam Mickiewicza , Szkoła Podstawowa nr 3).

Dr. hab. inż. arch. Marek Wysocki pełni funkcję Dyrektora Centrum projektowania Uniwersalnego pierwszego w Polsce centrum badawczo – rozwojowego realizującego cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług. Jest autorem Standardów Dostępności przestrzeni publicznych.

UM Złotów

dostepna_szkola1_01

dostepna_szkola1_02