Złotów. Kahoot – „Wolni od uzależnień”, już za nami!

22 listopada w Złotowskim Domu Kultury odbyła się kolejna edycja multimedialnego konkursu organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Złotowie oraz Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, pod nazwą „Wolni od uzależnień”. Uczestnikom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki wręczono wartościowe nagrody rzeczowe.

Od godziny 9-ej w Złotowskim Domu Kultury odbyła się kolejna edycja multimedialnego konkursu pn. „Wolni od uzależnień”. Tak jak we wcześniejszych edycjach celem konkursu było zwiększenie świadomości młodzieży, co do zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz popularyzacja i promowanie życia bez uzależnień. Zmagania odbyły się na multimedialnej platformie Kahoot, a warunkiem uczestnictwa w konkursie było posiadanie telefonu dotykowego bądź tabletu. Zorganizowanie konkursu w tej formie miało na celu pokazanie, że urządzenia te nie muszą służyć tylko do rozrywki, ale również do edukacji.

W pierwszej części udział wzięli uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych z terenu powiatu złotowskiego,a w drugiej uczniowie ze szkół średnich. Wszyscy odpowiedzieć musieli na pytania, z tematyki pierwszej pomocy przedmedycznej, aspektów prawnych dotyczących osób nieletnich, uzależnień i kwestii zdrowego stylu życia.

Frekwencja na sali i zaangażowanie uczestników pokazało, że taka forma przekazu dotarła do bardzo dużej grupy młodzieży i pogłębiła ich wiedzę w zakresie promowanie życia bez uzależnień.

W kategorii szkół podstawowych zwycięzcami zostali:
1 miejsce: Zuzanna Dziedzina – Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie
2 miejsce: Weronika Aleksandrowicz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie
3 miejsce: Anna Jędrzejczyk – Szkoła Katolicka
4 miejsce: Nikodem Chlebowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Złotowie
5 miejsce: Mateusz Jakubczak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Złotowie
6 miejsce: Aleksandra Chudzińska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie

W kategorii szkół średnich zwyciężyli:
1 miejsce: Zofia Pachuc – CKZiU w Złotowie
2 miejsce: Adam Podhalicz- Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie
3 miejsce: Bogumiła Rakowska – CKZiU w Złotowie
4 miejsce: Wojciech Siekański – CKZiU w Złotowie
5 miejsce: Antonii Mazur – CKZiU w Złotowie
6 miejsce: Mateusz Trojanowski – CKZiU w Złotowie

Uczestnikom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki wręczono wartościowe nagrody rzeczowe, a każdy z uczestników otrzymał nagrodę pocieszenia.

Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Złotowie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Złotowie. Partnerami w tym roku zostali Urząd Miasta w Złotówie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Złotowie, Biblioteka Pedagogiczna w Złotowie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie oraz Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna oddział Tarnówka.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!

KPP Złotów

zlotow_kahoot

zlotow_kahoot_02 zlotow_kahoot_03 zlotow_kahoot_04 zlotow_kahoot_05 zlotow_kahoot_06 zlotow_kahoot_07 zlotow_kahoot_08 zlotow_kahoot_09 zlotow_kahoot_10 zlotow_kahoot_11 zlotow_kahoot_12 zlotow_kahoot_13 zlotow_kahoot_14