Złotów. Ku pamięci

Wicestarosta złotowski Małgorzata Sameć wzięła udział w kameralnym wydarzeniu, które rokrocznie organizuje Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Złotowie.

W 83. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze pod obeliskiem przy ul. Kresowiaków w Złotowie.

Kwiaty złożył wójt gminy Złotów Piotr Lach, w imieniu burmistrza Złotowa Adama Pulita – złotowscy harcerze, a także członkowie Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Złotowie z przedstawicielem Ryszardem Kilarem.

(ab)
zlotow-powiat.pl

zlotow_ku_pamieci001

zlotow_ku_pamieci002 zlotow_ku_pamieci003 zlotow_ku_pamieci004 zlotow_ku_pamieci005