Złotów. Monitorowali rzeki i tereny potencjalnie zalewowe

W dniach 2-3 marca 2021r. strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Złotowie przeprowadzili monitoring poziomu stanu wód lokalnych rzek w związku z okresem wiosennych roztopów i odwilży.

W dniach 2-3 marca strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Złotowie w ramach realizowanych cyklicznie rozpoznań operacyjnych charakterystycznych obiektów i terenów, przeprowadzili monitoring poziomu stanu wód lokalnych rzek w związku z okresem wiosennych roztopów i odwilży.

Działaniami objęto m.in. rzekę Gwda i rzekę Łobzonka, gdzie sprawdzono aktualny poziom wody w wybranych miejscach w szczególności potencjalnie zagrożonych zalaniem w przypadku gwałtownego przyboru wody. Przeprowadzone działania w terenie pozwoliły na rzeczywiste rozpoznanie pod względem możliwości prowadzenia potencjalnych działań ratowniczych, jak również w zakresie topograficznym bezpośrednio wybranych obszarów oraz zlokalizowanych tam urządzeń infrastruktury jak jazy, spiętrzenia, przepusty czy mosty drogowe.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak
KP PSP w Pile

monitorowali_rzeki1_01

monitorowali_rzeki1_05 monitorowali_rzeki1_02 monitorowali_rzeki1_03 monitorowali_rzeki1_04