Złotów. Ocalić od zapomnienia | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Złotów. Ocalić od zapomnienia

  Okres poprzedzający dzień Wszystkich Świętych to czas, w którym intensywnie porządkujemy groby bliskich. Są jednak miejsca, które wymagają wsparcia ze strony osób i instytucji – mowa o cmentarzach wojennych. Służba Więzienna również wpisuje się w tę inicjatywę. Do prac porządkowych na terenie Cmentarza Wojennego w Złotowie zostali skierowani skazani z Oddziału Zewnętrznego w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem.

  Cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku poległych i zmarłych żołnierzy polskich i radzieckich podczas Kampanii Wrześniowej w 1939 oraz żołnierzy polskich z I Armii Wojska Polskiego i żołnierzy radzieckich biorących udział w walkach o wyzwolenie ziemi złotowskiej i na Wale Pomorskim w 1945 roku. W 20 mogiłach spoczywa łącznie: 1117 żołnierzy Wojska Polskiego oraz 742 żołnierzy Armii Czerwonej.

  Skazani wykazali się zaangażowaniem i pracowitością przy grabieniu liści, wyrywaniu chwastów i trawy. Poza aspektem estetycznym, sobotni czas wolny na sprzątanie cmentarzy to lekcja szacunku i pamięci dla miejsc historycznych, kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia obowiązku. W myśl słów marszałka Piłsudskiego „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Czas spędzony poza murami więzienia to także możliwość sprawdzenia postaw skazanych w warunkach wolnościowych, przygotowanie do wykonywania pracy na rzecz kontrahentów poza więziennych w systemie bez konwojenta, czyli bez nadzoru ze strony funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Tekst: ppor. Piotr Nowak
  Zdjęcia: kpt. Lech Bielecki

  zlotow_ocakic1_01

  zlotow_ocakic1_06 zlotow_ocakic1_02 zlotow_ocakic1_03 zlotow_ocakic1_04 zlotow_ocakic1_05