Złotów. Piknik informacyjno-promocyjny dot. Funduszy Norweskich