Złotów. Prawie pół miliona więcej dla Organizacji Pozarządowych w 2023 roku!

zlotow_prawie_pol_miliona

14 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Złotowie uchwaliła budżet na 2023 rok, co pozwoliło na ogłoszenie konkursów w ramach pożytku publicznego.

– Na co dzień obserwuje jak ogromne serca mają złotowianie, ale przede wszystkim jak wiele mają ciekawych pomysłów i inicjatyw, które wpisują się w wizje rozwoju miasta Złotowa Wielkopolskich Zdrojów – mówi Adam Pulit Burmistrz Złotowa – Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a także wyrażając wsparcie dla wszystkich lokalnych działaczy zwiększyłem pulę finansową, która zostanie w 2023 roku przeznaczona na pożytek publiczny do kwoty 2 135 000,00 złotych – dodaje.

Dla przypomnienia kwoty w latach ubiegłych wyglądały następująco:

•    2019 r. – 1 285 000,00 zł

•    2020 r. – 1 445 000,00 zł

•    2021 r. – 1 595 000,00 zł

•    2022 r. – 1 662 000,00 zł

•    2023 r. – 2 135 000,00 zł

– Jestem pełen podziwu dla lokalnych sportowców, którzy z takim zapałem kształtują następne pokolenia młodych złotowian i zaszczepiają w nich miłość do sportu. Zdaję sobie sprawę, że koszty rosną i wymagania są coraz wyższe, dlatego na sport jest przeznaczone najwięcej środków. W porównaniu do zeszłego roku kwota wzrosła do 450 000,00 złotych! – mówi Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit – Mam nadzieję, że dodatkowe środki umożliwią rozwój młodych talentów w różnych dziedzinach, zaszczepią miłość do naszej małej ojczyzny i sprawią, że Złotów będzie miastem przyjaznym do życia, nauki i pracy – podsumowuje Burmistrz.

Do tej pory zostały ogłoszone konkursy na

•    promocję i ochronę zdrowia  (45 000,00 zł)

•    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (590 000,00 zł)

•    kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (160 000,00 zł)

•    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ( 170 000,00 zł)

•    wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów (450 000,00 zł)

Niecierpliwie czekamy na oferty!

UM Złotów