Złotów – prewencyjnie i operacyjnie

12 marca br. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Złotowie w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji społecznej włączyli się w akcję pn. Festiwal Nauki, która odbywał się w Hali Złotowianka, a miał za zadanie rozwijanie wielokierunkowych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu powiatu złotowskiego.

 

Odbyło się także spotkanie szkoleniowe organizowane przez Nadleśnictwo Lipka a tematyka obejmowała prowadzenie akcji ratowniczych podczas pożarów wielkopowierzchniowych w obrębie kompleksów leśnych a głównym prelegentem był Pan Sławomir Majewski Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, który dzielił  się swoim bogatym, wieloletnim  doświadczeniem zawodowym , omawiając m.in. charakterystykę pożarów obszarów leśnych, które miały miejsce w minionych latach w obrębie Puszczy Noteckiej oraz w innych częściach kraju.

 

Opracował: zespół prasowy KP PSP Złotów

Zdjęcia: KP PSP Złotów / Nadl. Lipka