Złotów – przeciwpożarowa narada powiatowa

19 marca br. w siedzibie Nadleśnictwa Lipka odbyła się narada przeciwpożarowa z udziałem przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz poszczególnych nadleśnictw – Jastrowie, Lipka, Okonek, Płytnica, Wałcz, Zdrojowa Góra, Złotów.

 

Głównym zadaniem była przedstawienie realizowanych zadań i zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obrębie obszarów leśnych, współdziałanie służb podczas prowadzenia akcji ratowniczych oraz praktyczne wykorzystanie potencjału jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz Administracji Lasów Państwowych w zakresie likwidacji i przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym.

 

W naradzie uczestniczyła także kadra kierownicza i dowódcza złotowskiej komendy powiatowej PSP, a wspólna wymiana doświadczeń pozwala na dalsze doskonalenie i utrzymywanie lokalnego poziomu bezpieczeństwa na wymaganym poziomie.

 

Opracowanie: Zespół prasowy KP PSP Złotów

Zdjęcia: KP PSP Złotów