ZŁOTÓW. Strażacki apel o rozwagę i rozsądek

Corocznie czas świąteczno-noworoczny to niestety także okres, gdzie strażackie jednostki zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych podejmują szereg interwencji, będących m.in. często konsekwencją braku rozwagi, rozsądku i bieżącego przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa.

29 grudnia 2020 r. strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej ze Złotowa, interweniowali w m. Pieczynek, gdzie na jednej z posesji do betonowego odstojnika w części wypełnionego wodą wpadły dwa psy. W wyniku przeprowadzonej akcji udało się skutecznie ewakuować jedno zwierzę, niestety drugi pies zginął. Potencjalną przyczyną zdarzenia mogło być m.in. niepełne zabezpieczenia budowli jak również używanie różnego rodzaju materiałów pirotechnicznych, które w szczególności wśród zwierząt domowych wywołują teraz niesamowity stres i panikę.

W dniach 28-29 grudnia 2020r. ponownie odnotowano kolejne trzy pożary sadzy w przewodach kominowych budynków mieszkalnych. Tym razem wspólnie ze strażakami z JRG Złotów interweniowali druhowie z OSP Jastrowie, OSP Lipka, OSP Łąkie i OSP Zakrzewo.

30 grudnia 2020r. w godzinach porannych doszło do dwóch kolizji z udziałem samochodów osobowych na drogach wojewódzkich w m. Górzna i m. Płosków. Działania ratownicze prowadzili wspólnie z zastępami KP PSP Złotów druhowie z OSP Jastrowie, OSP Radawnica i OSP Zakrzewo.

Apelujemy o nie lekceważenie zagrożeń pożarowych, bezpieczną eksploatację urządzeń grzewczych i przewodów kominowych, przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie używania różnego rodzaju materiałów pirotechnicznych a także w zakresie bezpiecznej eksploatacji pojazdów w ramach ruchu drogowego.

Opracował: kpt. Krzysztof Olczak
KP PSP w Złotowie

strazacki_apel

strazacki_apel_02 strazacki_apel_03 strazacki_apel_04 strazacki_apel_05 strazacki_apel_06 strazacki_apel_07 strazacki_apel_08 strazacki_apel_09