ZŁOTÓW. Strażacy dowozili seniorów do punktów szczepień

W dniach 4-5 lutego bieżącego roku realizowane były na terenie powiatu złotowskiego kolejne zadania związane z dowożeniem osób starszych do punktów szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień, mając na uwadze ograniczenie skutków pandemii koronawirusa.

Zadania realizowały jednostki ochotniczych straży pożarnych z Batorowa i Lipki, a całość koordynowana i uzgadniana jest z wytypowanymi przedstawicielami lokalnych samorządów i na bieżąco monitorowana przez stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

Do realizacji w/w zadań na terenie powiatu w gotowości pozostają siły i środki Komendy Powiatowej PSP oraz ponad trzydziestu jednostek OSP.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak
KP PSP w Złotowie

strazacy_dowozili1_01

strazacy_dowozili1_04 strazacy_dowozili1_02 strazacy_dowozili1_03